Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОСИСТЕМ ГОРГАН

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОСИСТЕМ ГОРГАН

Назва:
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОСИСТЕМ ГОРГАН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,39 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
ЧОРНЕНЬКА Надія Василівна
УДК 991.2:338.48-44(234.421.1)
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ГЕОСИСТЕМ ГОРГАН
11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів
Автореферат
на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Петлін Валерій Миколайович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри фізичної географії
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
Шищенко Петро Григорович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри географії України
кандидат географічних наук, доцент
Міхелі Сергій Володимирович,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
завідувач кафедри фізичної географії
Захист відбудеться 22 квітня 2008 року о 14-й год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: ДСП – 680, м. Київ, просп. акад. Глушкова, 2, географічний факультет, ауд..
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 20 березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор географічних наук, професор С.І. Іщук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Горганська частина Українських Карпат ще надзвичайно слабо освоєна, та це саме та територія, де в повній мірі може реалізовуватися рекреаційний потенціал. Зусилля повинні бути спрямовані на впорядкування рекреаційних потоків та площинного рекреаційного навантаження. Саме їх чисельність, і не завжди узгодженість, свідчать про наявність певних проблем, що виникають, насамперед, внаслідок значної різноманітності просторово-часового функціонування індивідуальних природних територіальних утворень. Врахування такої різноманітності під час визначення рекреаційного потенціалу територій стало нагальною необхідністю.
Використання рекреаційного потенціалу Карпат повинно мати просторово конкретно-індивідуальну прив’язку, що значно підсилить його адекватність до існуючих природних умов. При цьому структурна складність самого рекреаційного потенціалу, який в якості підсистем містить природну і суспільно контрольовані складові, вимагає нових досліджень у цьому плані з просторовою розгорткою (узгодженою з ландшафтною специфікою території) диференціації цих складових. У подальшому диференціація повинна бути змінена на інтеграцію всіх складових, що й визначає просторову специфіку рекреаційного потенціалу.
Така дуальна ситуація продиктована необхідністю впорядкування чисельних теоретико-методичних напрацювань у цьому плані і вимогою врахування ландшафтної різноманітності гір.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт землевпорядного факультету Львівського державного аграрного університету (тема: «Розробка науково обґрунтованих принципів організації та інформаційного забезпечення використання та охорони земель в західному регіоні України»), номер державної реєстрації 0106U002077.
Мета і завдання дослідження. Розробка методичних прийомів і безпосереднє визначення рекреаційного потенціалу Горган (Українські Карпати) становлять мету дисертаційного дослідження. Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання:
- розробити математичні конструкти у вигляді концепційних моделей для визначення як складових, так і рекреаційного потенціалу гірських територій в цілому;
- обгрунтувати необхідність застосування ландшафтознавчого підходу для створення відповідних конструктів шляхом аналізу просторової різноманітності застосованих у конструктах параметрів;
- сформувати понятійно-термінологічний апарат рекреаційно-ресурсного потенціалу, що спирається на конкретні природні територіальні системи;
- математично оцінити ландшафтну детермінованість як складових, так і інтегрованого рекреаційного потенціалу території дослідження в цілому;
- обгрунтувати можливість застосування розробленої методики для вироблення заходів щодо оптимізації природних територіальних систем Горган в умовах інтенсивного рекреаційного використання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОСИСТЕМ ГОРГАН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок