Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / сторінка 3

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,70 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Суперечність полягає у розбіжностях між соціальним замовленням та існуючою системою підготовки вчителів початкових класів. Необхідність подолання виявленої суперечності зумовила вибір теми дисертаційного дослідження – "Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій".
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки АПН України – “Зміст і методика навчання інформатики в умовах переходу до 12-річної загальної середньої освіти” (реєстр № U000095).
Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки АПН України 08.11.2001 р. (протокол №8) і узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні 26.02.2002 р. (протокол №2).
Об'єкт дослідження – процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах вищої педагогічної ступеневої освіти.
Предмет дослідження – мета, завдання, рівні, принципи, зміст, структура, форми, методи інформатичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.
Мета дослідження – розробка та теоретичне обґрунтування моделі інформатичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах ступеневої освіти.
Концептуальні ідеї дослідження базуються на положеннях щодо наступності інформатичної підготовки вчителя початкової школи на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях; створенні належних психолого-педагогічних умов для реалізації системи інформатичної підготовки студентів; відборі та структуруванні змісту навчального матеріалу з основ інформатизації навчально-виховного процесу; забезпеченні міждисциплінарних зв'язків у інформатичній підготовці майбутнього вчителя початкової школи.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що інформатична підготовка майбутнього вчителя початкової школи буде ефективною за умов:
- обґрунтування теоретико-методологічних, дидактичних і методичних засад інформатичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти;
- дидактичного обґрунтування змісту навчального матеріалу та методичних підходів до викладання курсів "Основи інформатики та обчислювальної техніки" і "Нові інформаційні технології" в умовах ступеневої вищої освіти;
- розробки та впровадження моделі інформатичної підготовки.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1)
проаналізувати філософську, психолого-педагогічну літературу та нормативні документи з проблем інформатизації вищої педагогічної школи, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи;
2)
вивчити підходи до викладання інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації, зокрема в процесі підготовки вчителя початкової школи;
3)
визначити критерії відбору змісту навчального матеріалу з предметів "Основи інформатики та обчислювальної техніки" і "Нові інформаційні технології" на різних освітньо-квалі-фікаційних рівнях професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи;
4)
розробити й теоретично обґрунтувати модель інформатичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах ступеневої вищої педагогічної освіти;
5)
визначити педагогічні умови ефективної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та розробити відповідні критерії готовності;
6)
розробити науково-методичний комплекс для підготовки вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій.
Методологічну основу дослідження становлять положення про діалектичний характер взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу, їх функціональний взаємозв’язок, системно-структурний і особистісно діяльнісний підходи у навчанні, що дає можливість розглядати суб'єкт як ціле, утворене в результаті взаємодії його елементів, і враховувати гуманістичну сутність людини; основні положення теорії наукового пізнання; системно-структурний підхід, який передбачає цілісність розгляду об’єкта, виявлення специфіки та взаємодії його складових частин, прогнозування подальшого розвитку, а також принципи науковості, наступності, інтеграції, наочності, зв’язку теорії з практикою.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок