Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)

Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)

Назва:
Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,25 KB
Завантажень:
24
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КУРГАНСЬКА Богдана Мирославівна
УДК 658:338.242.2:687.053(477)
Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)
Спеціальність: 08.06.01. Економіка, організація
та управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН Укра-їни.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Козоріз Марія Андріївна,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
завідувач відділу соціально-економічних та правових проблем розвитку підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Крикавський Євген Васильович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу;
кандидат економічних наук, доцент,
Михайловський Василь Іванович,
український державний лісотехнічний університет, доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств
Провідна установа: Ужгородський національний університет,
кафедра економіки, менеджменту та маркетингу
Захист дисертації відбудеться 31 жовтня 2002 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 30 вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах господа-рювання та формування конкурентного середовища зросла роль конкуренто-здатності підприємств як основного критерію, що забезпечує ефективність виробництва та сприяє швидкому інтегруванню України в ЄС.
Країни пострадянського простору, в тому числі Україна, посідають останні місця за рівнем конкурентоздатності продукції, послуг, виробничих процесів. Причиною такого відставання є те, що питанням забезпечення конкуренто-здатності в Україні не надавалось достатньої уваги. Були лише окремі проекти, пропозиції по окремих підприємствах, більшість з яких залишались нереалізованими. В новій економічній ситуації, що сформу-валась в Україні в процесі переходу до ринку, актуальність питань, пов’яза-них із забезпеченням конкурентоздатності вітчизняної продукції не тільки зросла, але вимагає пошуку нових шляхів їх вирішення. Особлива увага має приділятись проблемам забезпечення конкурентоздатності підприємств.
В умовах ринкової економіки забезпечення конкурентоздатності підприємства залежить від багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, що зумовлює необхідність використання системного підходу в дослідженні характеру їх впливу. Системний підхід у сучасній інтерпретації дозволяє не тільки виявляти критичні фактори, що впливають на конкурентоздатність підприємств в умовах ринку, але й формувати відповідну стратегію управління їх розвитком.
Досліджуючи з цих позицій конкурентоздатність підприємств слід враховувати галузеві особливості, серед яких значну роль відіграє асортимент представлених на ринку виробів, правильний вибір цінової стратегії, маркетингова діяльність, відповідність представлених на ринку виробів “ринковій новизні” – моді, тощо.
В зарубіжній літературі питання забезпечення конкурентоздатності висвітлені в працях: Д. Баркана, Ф. Буке-реля, В. Вінтера, Г. Вютріха, М. Гальвановського, А. Дайана, В. Жуковської, М. Портера, Ю. Савінова, І. Спірідонова, Ю. Юданова, Д. Фатхутдінова та інших. У вітчизняній економічній літературі за останній час значно посилилась увага до забезпечення конкурентоздатності продукції та послуг. Окремі аспекти розв’язання цієї проблеми забезпечення конкурентоздатності вітчизняної продукції і підприємств знайшли відображення у наукових працях: П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок