Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,00 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАНАЄВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 338.4+330.341(477)
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту інноваційної та
інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник
доктор економічних наук, професор
Євтушевський Володимир Андрійович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри менеджменту інноваційної
та інвестиційної діяльності
Офіційні опоненти
доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Крупка Михайло Іванович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук,
Шкворець Юрій Филимонович,
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України,
старший науковий співробітник, завідувач відділом інвестиційної,
інноваційної політики та державних цільових програм
Провідна установа Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, відділ проблем інноваційного розвитку економіки, м. Київ
Захист відбудеться ”___” січня 2007 р. о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.12.
Автореферат розісланий ”_____” грудня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент О.І. Жилінська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасному світі основною передумовою соціально-економічного прогресу стає здатність суспільства швидко продукувати та споживати високотехнологічні інновації, що, в першу чергу, залежить від рівня усвідомленості значення цього чиннику та створення сприятливих умов для його формування й посилення. В умовах трансформаційного суспільства на інноваційну сферу може бути покладена структурна перебудова економіки за рахунок переливу капіталу з традиційних сфер у новітні науково-технічні напрями. Процеси, що відбуваються в інноваційній сфері, постійно прискорюються та ускладнюються за рахунок зростання кількості її елементів та їх відносин із зовнішнім щодо неї середовищем. За цих обставин актуальності набуває існування розвиненої інноваційної інфраструктури, що організує та оптимізує зв’язки між суб’єктами інноваційної діяльності та забезпечує безпосередніх учасників інноваційного процесу необхідними ресурсами у максимально короткий термін.
Орієнтація України на розбудову інноваційної сфери вимагає обґрунтування та розробки системи підтримки та реалізації її інноваційного потенціалу. Головним чинником при цьому має стати формування базових активних інфраструктурних елементів, що повинні створити умови для ефективної діяльності найбільш життєздатних суб’єктів інноваційного підприємництва. Знижуючи трансакційні витрати останніх, елементи інноваційної інфраструктури стають передумовою підвищення їх конкурентоспроможності. Особлива актуальність проблеми формування інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності зумовлена недосконалим ринковим середовищем, у якому відбувається становленням вітчизняної інноваційної сфери. За таких умов зважена стратегія створення та підтримки елементів інноваційної інфраструктури здатна стати найбільш вагомим важелем активізації інноваційної діяльності. У свою чергу, вдалі приклади реалізації приватних ініціатив у формі інноваційних центрів повинні виступити каталізатором залучення у вітчизняну інноваційну сферу додаткових інвестицій та людського капіталу.
Теоретичні та прикладні проблеми формування та функціонування інноваційної інфраструктури та її складових розглядаються у працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких можна виділити роботи Антонюка Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок