Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТРАНСАНУЛЯРНА ФТОРОЦИКЛІЗАЦІЯ ДІЄНІВ БІЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОВОГО РЯДУ

ТРАНСАНУЛЯРНА ФТОРОЦИКЛІЗАЦІЯ ДІЄНІВ БІЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОВОГО РЯДУ

Назва:
ТРАНСАНУЛЯРНА ФТОРОЦИКЛІЗАЦІЯ ДІЄНІВ БІЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОВОГО РЯДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,02 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
УДК 547.315.2 + 547.221
Пономаренко
Максим Володимирович
ТРАНСАНУЛЯРНА ФТОРОЦИКЛІЗАЦІЯ
ДІЄНІВ БІЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОВОГО РЯДУ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
СЕРГУЧОВ Юрій Олексійович,
Інститут органічної хімії НАН України,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
ЯГУПОЛЬСЬКИЙ Юрій Львович,
Інститут органічної хімії НАН України,
завідувач відділом
доктор хімічних наук, професор
ФОКІН Андрій Артурович,
Національний технічний університет України „КПІ”
Провідна установа: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (м. Київ)
Захист відбудеться “10 ” липня 2003 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 при Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий 6 червня 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук, професор Фещенко Н.Г.
.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливою проблемою органічної хімії є розробка нових селективних методів введення фтору і фторовмісних груп у молекули органічних сполук, яке модифікує їхні біологічні властивості, підвищує їх стабільність до метаболізму і збільшує тривалість дії лікарських препаратів на їх основі. Розробка селективних методів синтезу фторовмісних функціональнозаміщених похідних адамантану є актуальною задачею, поскільки останні є структурними блоками ряду фізіологічно активних сполук, тим більше, що прикладів трансанулярної циклізації (ТЦ) дієнів біцикло[3.3.1]нонанового ряду при дії електрофільних фторуючих реагентів до початку даної роботи не було відомо.
Зв'язок роботи з науковими планами інституту. Робота є частиною науково-дослідної теми “Закономірності й механізм циклоутворення в реакціях просторовоспряжених дієнів й електронодефіцитних ацетиленів з новими електрофільними й нуклеофільними реагентами” (№ Держреєстрації 0100U002121), яка виконувалася в Інституті органічної хімії НАН України (І кв. 2000 – ІV кв. 2002 рр.).
Мета й задачі дослідження. Мета роботи полягала в пошуку й розробці селективних методів синтезу нових фторованих похідних адамантану, використовуючи реакцію трансанулярної циклізації дієнів біцикло[3.3.1]нонанового ряду.
Для досягнення мети роботи були поставлені такі задачі:
– проведення трансанулярної циклізації під дією електрофільних фторуючих
N–F реагентів – 1-хлорометил-4-фторо-1,4-діазоніабіцикло[2.2.2]октану біс(тетрафтороборату) (F–TEDA–BF4) і N-фторобіс(фенілсульфоніл)іміну ((PhSO2)2NF) в присутності нуклеофільних частинок і молекул розчинника;
– проведення трансанулярної циклізації при використанні як електрофільних реагентів N-галогеносукцинімідів у присутності різних донорів фторид-аніона й поліфторовмісних спиртів;
– визначення регіоселективності взаємодії дієнів біцикло[3.3.1]нонанового ряду з електрофільними реагентами;
– установлення механізму реакцій.
Об'єкт дослідження – розробка селективних методів синтезу нових фторовмісних адамантанів.
Предмет дослідження – реакції трансанулярної циклізації дієнів біцикло[3.3.1]нонанового ряду, в результаті яких у структуру адамантану вводиться фтор і фторовмісні замісники.
Методи дослідження:
– органічний синтез, хроматографія на силікагелі, елементний аналіз, спектральні методи (ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія), рентгеноструктурний метод для виконання експериментальної частини;
– напівемпіричний метод РМ3 для дослідження механізму електрофільної трансанулярної циклізації.
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведена трансанулярна циклізація дієнів біцикло[3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ТРАНСАНУЛЯРНА ФТОРОЦИКЛІЗАЦІЯ ДІЄНІВ БІЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОВОГО РЯДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок