Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА В РОСІЙСЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА В РОСІЙСЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Назва:
АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА В РОСІЙСЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
45,87 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
ДЕРБЕНЬОВА Лідія Вікторівна
УДК 82.0
АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА В РОСІЙСЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
10.-01.02. – російська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Сімферополь–2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Федоров Володимир Вікторович,
завідувач кафедри російської літератури Донецького національного університету
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Абрамович Семен Дмитрович, завідувач кафедри гуманітарних наук Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ;
доктор філологічних наук, професор Киченко Олександр Семенович, професор кафедри зарубіжної літератури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
доктор філологічних наук, професор Новикова Марина Олексіївна, професор кафедри російської і зарубіжної літератури Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
Захист відбудеться “27” червня 2008 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (95007, Сімферополь, просп. Вернадського, 4)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (95007, Сімферополь, просп. Вернадського, 4)
Автореферат розісланий «23» травня 2008 р.
Учений секретар
Спеціалізованої вченої ради Остапенко І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Вивчення глибинної семантики літературного тексту є одним із пріоритетних напрямів сучасного літературознавства. Все частіше з'являються дослідження, в яких представники різних філологічних шкіл, відштовхуючись від традиційних методологічних парадигм, звертаються до універсальних, інваріантних явищ, що генетично пов’язані з долітературною архаїкою. Йдеться не про “архаїзми” у літературі або про модернізацію міфу, а про широке вивчення поетичної перцепції. Адже культурний поступ свідчить про постійне повернення до сталих архаїчних стереотипів, міфопоетичних і метафоричних конструкцій, до універсальних першооснов культури. З цього погляду культура є процесом трансформації та пізнання культурних текстів, що редукуються до універсальних міфологічних структур і архетипів. Тому з позицій теоретичної поетики, літературної герменевтики, інтертекстуальності, структурної семіотики культурний рух розуміється не як подолання архаїчного міфопоетичного періоду, а він діалектично пов’язується із побутуванням архетипної складової. (С. Аверінцев, М. Бодкін, Г. Грабович, Е. Дюркгейм, І. Зварич, В. Іванов, К. Леві-Строс, О. Лосєв, Я. Поліщук, С. Пригодій, В. Пропп, І. Смирнов, В. Топоров, Н. Фрай, О. Фрейденберг, М. Еліаде та ін.). Ця традиція зорієнтована на потрактування міфу як передумови художньої творчості, своєрідного генетичного коду поетичного мислення. У літературознавстві посилюється інтерес до проблем відтворення міфопоетичних структур, а в зв'язку з цим уточнюється поняття архетипу як міфотворчого структурного елемента несвідомого і пов'язаною з ним “несвідомою” літературною традицією.
Введений К.-Г. Юнгом у науковий дискурс термін “архетип” вживається сьогодні як явище усвідомлене і цілком визначене. Проте надзвичайно широке тлумачення терміна, інтерпретація і практика його використання свідчать про те, що це поняття остаточно не сформоване. У світовій науці не існує загальноприйнятої концепції, класифікації архетипів, загальної точки зору на ґенезу і розвиток цього феномена, недостатньо вивчене функціонування архетипів у деміфологізовані епохи, зокрема у реалізмі, не зрозуміла трансісторична сутність архетипів, відсутні концептуальні, підсумкові роботи з проблем архетипів.
Дослідження традиційних сюжетів, образів, мотивів спирається на стабільну, випробувану методологію, сформований науковий термінологічний апарат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА В РОСІЙСЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок