Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РАННІЙ СТАДІЇ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РАННІЙ СТАДІЇ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РАННІЙ СТАДІЇ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,90 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Чемчикаленко Руслан Анатолійович
УДК 658.589
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
НА РАННІЙ СТАДІЇ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – |
кандидат економічних наук, професор
Афанасьєв Микола Васильович,
Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Алексєєв Ігор Валентинович,
Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри фінансів
кандидат економічних наук, доцент
Лепа Роман Миколайович,
Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості НАН України, завідувач відділу проектування систем підготовки і прийняття управлінських рішень
Провідна установа – | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національна академія наук України, відділ інноваційного розвитку і конкурентоспроможності,
м. Харків
Захист відбудеться “25” січня 2007 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “25” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Нагальною проблемою сучасної української економіки є забезпечення її конкуренто-спроможності, заснованої на масштабному впровадже-нні інновацій у практичну діяльність вітчизняних підприємств. У сучасній науковій літерату-рі проблемі забезпечення ефективності перебігу інноваційних процесів присвячена значна кількість наукових праць, але сфера вироб-ництва, з огляду на ті чи інші причини, залишається до їх результатів недостатньо сприйнятливою. В свою чергу, перехід економіки України до якісно нової моделі розвитку, яка передбачає поряд з реформуванням відносин власнос-ті та демократизацією суспільства вдоскона-ле-ння процесів господарю-вання українських підприємств на інноваційній основі, зумовлює необхідність проведення поглиблених досліджень з організації інновацій-них процесів.
Для вирішення зазначеної проблеми необхідно вдосконалити теоретико-практичні засади організації впровадження інновацій на підприємствах. Зокрема, слід звернути увагу на те, що ефектив-ність інноваційних рішень значною мірою залежить від якості виконання окремих етапів і робіт інновацій-ного процесу, а це вимагає розробки нових науково обґрунтованих методик, які охоплювали б увесь комплекс питань організації інновацій-них процесів з урахуван-ням сучасного стану економічного середовища. Тільки в цьому випадку можна забезпечи-ти конкуренто-спроможність функціонування будь-якого суб’єкта господарювання.
Велике коло проблем, пов’язаних з організацією впроваджен--ня інновацій на підприємствах, досліджувалось такими західними вченими, як І. Бернар, С. Бір, А. Б’юїтандам, Л. Водачек, О. Водачкова, П. Друкер, Ж.-К. Коллі, Е. Ліхтен-та-лер, З. Мартиняк, І. Мюллер, Х. Нойбауер, І. Перлакі, Й. Піннінгс, П. Савіоц, Б. Санто, Й. Шумпетер, Ф. Янсен та ін. У цьому ж напрямку багато було зроблено україн-ськими вчени-ми та фахівця-ми з ближнього зарубіжжя, такими, як І. Алексєєв, Г. Альтшул-лер, П. Бубенко, В. Геєць, В. Герасим-чук, А. Гриньов, В. Гриньо--ва, М. Кондра-тьєв, В. Ландик, Р. Лепа, І. Павленко, Р. Патора, В. Семи-ножен-ко, І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РАННІЙ СТАДІЇ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок