Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОФІЛАКТИКА РЕТАРДАЦІЇ ПЛОДА

ПРОФІЛАКТИКА РЕТАРДАЦІЇ ПЛОДА

Назва:
ПРОФІЛАКТИКА РЕТАРДАЦІЇ ПЛОДА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,74 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім.П.Л.ШУПИКА
МАРТИН ТАРАС ЮЛІАНОВИЧ
УДК 618.33-056.253-08
ПРОФІЛАКТИКА РЕТАРДАЦІЇ ПЛОДА
14.01.01 – акушерство та гінекологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Маркін Леонід Борисович, Львівський державний
медичний університет ім.Данила Галицького
МОЗ України, завідувач кафедри акушерства
та гінекології №2
 
Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН та АМН України,
доктор медичних наук, професор Тимошенко
Леонід Васильович, Київська медична акаде-
мія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерст-ва, гінекології та перинатології
доктор медичних наук, професор Дашкевич
Валентина Євдокимівна, Інститут педіатрії,
акушерства та гінекології АМН України, ке-
рівник відділу екстрагенітальної патології
Провідна установа: Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра акушерст-
ва та гінекології №1, м.Київ
Захист дисертації відбудеться 12.10.2000 року о14годині на засіданні спеціалізовоної вченої ради Д 26.613.02 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м.Київ, вул.Дорогожицька, 9).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м.Київ, вул.Дорогожицька, 9).
Автореферат розісланий 10.09.2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук, доцент Романенко Т.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах зростаючого еколого-генеративного дисонансу особливе значення надається ранній діагностиці, профілактиці та корекції перинатальної патології (В.М.Запорожан і співавт., 1998). Однією з найбільш частих причин перинатальної захворюваності та смертності є ретардація плода (затримка розвитку) (РП), частота якої коливається від 12 до 23% (А.В.Логвиненко и соавт., 1989; И.В.Стрижова и соавт., 1992).
Разом з тим, на сьогодні практично відсутні ефективні методи профілактики даної патології. Вкрай важким є раннє прогнозування розвитку РП. Тривають дискусії у відношенні діагностичної цінності окремих параметрів біофізичного профілю фето-плацентарної системи при РП (М.В.Федорова и соавт., 1991; Н.Г.Кошелева и соавт., 1996; Л.Б.Маркін, 1996; М.В.Медведев, Е.В.Юдина, 1998).
Слід зазначити, що вказані питання віднесені до числа найбільш актуальних на ХІV Європейському конгресі акушерів-гінекологів (Іспанія, 1999).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в плані НДР Львівського державного медичного університету (№ державної реєстрації – 0198U000726), державної науково-технічної програми “Наукове обгрунтування системи заходів по покращенню стану здоров’я, зниженню захворюваності і смертності матерів і дітей України”.
Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження – на основі розробки, апробації та впровадження в практику рододопоміжних установ ряду діагностичних та лікувально-профілактичних заходів забезпечити зниження частоти ускладнення вагітності РП, перинатальної захворюваності і смертності.
При виконанні досліджень були поставлені наступні завдання:
1.Визначити діагностичну та прогностичну цінність ряду ультразвукових біометричних показників при ранньому відставанні в розвитку плода.
2.Вивчити в умовах експерименту вплив поляризованого світлового випромінювання на ембріогенез і морфофункціональний стан плаценти.
3.Виділити основні біофізичні параметри, які характеризують стан гомеостазу функціональної системи мати-плід при РП.
4.Дати оцінку ефективності застосування світлотерапії при загрозі РП.
5.Розробити і впровадити практичні рекомендації по профілактиці РП.
Обєкт дослідження: фето-плацентарна недостатність, затримка внутріутробного розвитку плода.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРОФІЛАКТИКА РЕТАРДАЦІЇ ПЛОДА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок