Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Назва:
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,95 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
МИЦА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
УДК 347.12
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХІДНИХ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Спеціальність 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права № 1.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Луць Володимир Васильович, Академія муніципального управ-ління, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент Кібенко Олена Рувимівна, Національна юридична академія Укра-їни імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського права.
Провідна установа: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, м. Київ.
Захист відбудеться 31 травня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий 25 квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В. Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена перебудовою економічного, правового та соціального буття, що відбувається останнім часом в Україні. Одним з її важливих напрямків є формування ринкового середовища, що включає в себе ринок цінних паперів. Дієвість цього ринку впливає не лише на належний рівень обігу товарно-матеріальних цінностей, а й на спрямування фінансових потоків, використовуваних у підприємницькій діяльності.
В межах загального поняття ринку цінних паперів досить своєрідне місце посідає ринок похідних фінансових інструментів (деривативів), який є розвинутим і потужним сегментом фінансового ринку переважної більшості індустріальних країн світу. Зазначене потребує всебічного врахування під час проведення економічних реформ в Україні, адже загальносвітові інтеграційні тенденції не можуть обминути нашу державу.
Крім того, актуальність теми дослідження зумовлена й тим, що законодавство України про цінні папери перебуває у стадії становлення. Причому вітчизняне законодавство з питань випуску та обігу похідних фінансових інструментів значно відстає у своєму розвитку навіть від загального масиву норм, що регулюють відносини на ринку цінних паперів.
Становище ускладнюється також й тим, що у вітчизняній юридичній науці відсутні ґрунтовні дослідження, цілком присвячені приватноправовим проблемам деривативів, визначенню їх правової природи. Абсолютна більшість досліджень з питань похідних цінних паперів стосується виключно економічних аспектів цього явища і його юридичний вимір розглядається надто приблизно й неточно.
Теоретичною основою дослідження та зроблених у дисертації висновків є праці видатних вчених-правознавців та економістів України та інших країн, присвячені питанням загальної теорії права, цивільного права, цінних паперів, регулювання підприємницької та банківської діяльності, зокрема М.М.Агаркова, С.С. Алексєєва, Б.І. Альохіна, В.А. Бєлова, В.Ф.Борисова, М.І Брагінського, О.Д. Василика, В.О. Галанова, Є. Годеме, О.І. Дегтяревої, Д.В. Мурзіна, Р. Сават’є, Т.Ю.Сафонової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.С.Торкановського, А.Б. Фєльдмана, Г.Ф. Шершеневича, В.Л.Яроцького та ін.
Емпірічну основу дослідження насамперед складають нормативно-правові акти України (як в історичній ретроспективі, так і чинні станом на 1 листопада 2005 року), матеріали адміністративної практики Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України щодо вирішення певних питань випуску та обігу похідних цінних паперів, а також практики конкретних організаторів торгівлі та емітентів по-хідних цінних паперів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок