Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів – майбутніх словесників

Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів – майбутніх словесників

Назва:
Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів – майбутніх словесників
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,56 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Работа является теоретико-экспериментальным исследованием реализа
ции принципа непрерывности в профориентационной работе со старшеклас
сниками и профессиональной подготовке студентов – будущих словеснико
в


Академія педагогічних наук України
Інститут вищої освіти
ЛУК’ЯНЧЕНКО Ольга Григорівна
УДК 373.6:371.181:81
Реалізація принципу неперервності
у профорієнтаційній роботі зі
старшокласниками та фаховій підготовці
студентів – майбутніх словесників
 
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН України.
Науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор
Онкович Ганна Володимирівна,
Інститут вищої освіти АПН України,
завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор
Караман Станіслав Олександрович,
Київський міський педагогічний
університет ім. Б.Д.Грінченка,
декан філологічного факультету
кандидат педагогічних наук
Макаренко Ольга Петрівна,
Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут,
завідувач кафедри загальної педагогіки та психології.
Провідна установа:
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
кафедра педагогіки і психології вищої школи
Міністерство освіти і науки України, м.Київ.
Захист відбудеться “_25_” __грудня___ 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту
вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розіслано “_25__” __листопада__ 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.С. Горбунова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Новітні державні документи про освіту – закони “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття), Національна доктрина розвитку освіти України – відносять питання реформування сучасної освіти до основних напрямів державотворення, спрямованих на виховання та розвиток майбутнього нації. Практика сучасних інтеграційних процесів в Україні об’єктивно визначає якісно новий зміст і мету освіти й закріплює одну з основних стратегічних позицій – утвердження кожної особистості як найвищої соціальної цінності. Отже, визначальною складовою реформування освіти в Україні є оновлення змісту освіти, співвідношення його з сучасними потребами особистості й суспільства.
Вивчення наукових джерел, чинних документів свідчить, що гуманістичний характер і зміст освіти повинні утверджуватися на основі національних культурно-духовних цінностей, історично вироблених народом. Наразі посилюється функція національного виховання як органічної складової освіти, спрямованої на формування у школярів національних світоглядних позицій, поглядів і переконань на ґрунті вітчизняної та світової культури.
Актуальність дослідження визначається потребою модернізації освіти, яка має тривати протягом життя, через залучення, зокрема, потенціалу профорієнтаційної та допрофесійної підготовки старшокласників і студентів – майбутніх учителів-словесників.
Розвиток системи навчання впродовж життя як один із пріоритетних напрямків, визначених Національною доктриною розвитку освіти, набуває непересічного значення. Отже, постає потреба створення належних умов для розвитку й розширення сфери функціонування української мови у становленні громадянського суспільства. Школа, у діяльності якої органічно поєднуються завдання освіти й виховання, є провідною ланкою системи неперервності та наступності освіти. У реферованій роботі доводиться, що у школярів необхідно сформувати стійку потребу, міцну мотивацію навчання протягом життя. Практика шкіл нового типу (гімназій, ліцеїв, коледжів, навчально-виховних комплексів), покликаних підготувати старшокласників успішно інтегруватися до навчально-професійного простору, потребує комплексних теоретико-практичних досліджень реалізації принципу неперервності у профорієнтаційній роботі та фаховій підготовці молоді в системі загальноосвітня школа (ЗОШ) – вищий навчальний заклад (ВНЗ).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів – майбутніх словесників

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок