Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ЛОКАТИВНОСТІ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ЛОКАТИВНОСТІ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ЛОКАТИВНОСТІ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,70 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. Драгоманова
БОГДАНОВА І Н Г А В А С И Л І В Н А
УДК 808.2-563
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА
КАТЕГОРІЯ ЛОКАТИВНОСТІ
У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
10.02.02 - російська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ 1998
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі російської мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Селіванова Олена Олександрівна,
Черкаський державний університет
імені Богдана Хмельницького,
декан факультету російської філології .
Офіційні опоненти: - доктор філологічних наук, професор
Черторизька Тетяна Купріянівна,
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні, провідний науковий співробітник,
- кандидат філологічних наук
Сидоренко Валентина Олександрівна,
Ніжинський державний педагогічний
університет імені М.В. Гоголя, доцент.
Провідна установа: Київський державний лінгвістичний
університет, кафедра фонетики і граматики слов’янських мов, Міністерство освіти України, м.Київ.
Захист відбудеться « 25 » грудня 1998р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (252601, м.Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (252601, м.Київ, вул.Пирогова, 9).
Автореферат розіслано « 25 » листопада 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П. Вишневська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальною проблемою сучасного мовознавства є дослідження мовної інтеріоризації дійсності через концептуальну систему понять, що конвенційно фіксуються у свідомості мовців на підставі образів та уявлень. Проблема мовної обєктивації світу знаходить відображення у перспективній нині теорії картини світу (Г.В.Колшанський, О.С.Кубрякова, Б.О.Серебренніков, Т.В.Цивян, О.С.Яковлєва та ін.).
Оскільки людина ідентифікує себе у світі через систему параметрів (часу, простору, оцінки, процесу, субстанцій тощо), значущим є висвітлення механізму відтворення мовою цих ознак людського світобачення. Одним з найбільш вагомих показників при цьому є просторовий (локативний) конкретизатор.
Локативність характеризується як універсальна мовна категорія, що репрезентується сукупністю мовних моделей: елементів системи та мовленнєвих конструктів, які використовуються у дискурсі (тексті) і опосередковують інтеграційно-когезійні відношення.
Застосування загальнолінгвістичної методології функціоналізму до дослідження мовних просторових знаків виводить проблему функціонально-семантичних угруповань локативності на якісно новий рівень спрямованості аналізу просторових мовних засобів на мовленнєву комунікативну діяльність у сукупності всіх її складників: когнітивну сферу мовців, прагматично-антропоцентричні, аксіологічні чинники тощо.
Вивчення просторових відношень в сучасній лінгвістиці зумовило накопичення значного теоретичного потенціалу: розглянуто окремі групи локативів у різних мовах (К.П.Акулова, М.В.Бадхен, Л.О.Білоконенко, Є.Ю.Владимирський, М.В.Всеволодова, О.Н.Журинський, З.І.Іваненко, Н.В.Жигилій, О.Є.Кібрик, Г.Є.Крейдлін, Є.Кржижкова, Ю.О.Левицький, М.Г.Сенів, Й.А.Стернін, Г.М.Шелемеха та ін.); проведено зіставний аналіз певних засобів локативності (Х.О.Артикова, О.В.Безугла, Л.М.Бойко, Т.С.Горєлова, І.Пете, Є.Н.Сметаніна, Н.С.Степаненко та ін.); висвітлено проблему діахронного аспекту засобів локативності (Т.П.Ломтєв, В.Н.Топоров, К.І.Ходова, М.О.Шелякін та ін.); охарактеризовано функціонування мовних одиниць як позначень просторових відношень у текстах різних функціональних стилів (Л.В.Васильєва, Т.С.Горєлова, Н.К.Данилова, С.В.Котоянц, Т.Б.Хачиян та ін.); досліджено використання локативних значень в системах штучного інтелекту (Є.Ю.Кандрашина, Л.В.Литвинцева, Д.О.Поспєлов, О.С.Наріньяні, Л.Б.Нісенбойм та ін.).
Сучасний функціональний підхід являє собою не лише стратифікацію різнорівневих засобів позначення одного змісту (польове моделювання), але й аналіз їхнього функціонування у тексті, мовленні (О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ЛОКАТИВНОСТІ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок