Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНИХ ГІБРИДНИХ ПОКРИТТІВ TiN/Al2O3 ТА TiN/Cr/Al2O3

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНИХ ГІБРИДНИХ ПОКРИТТІВ TiN/Al2O3 ТА TiN/Cr/Al2O3

Назва:
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНИХ ГІБРИДНИХ ПОКРИТТІВ TiN/Al2O3 ТА TiN/Cr/Al2O3
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,98 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кравченко Юлія Анатоліївна
УДК 539.23:539.216
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНИХ ГІБРИДНИХ
ПОКРИТТІВ TiN/Al2O3 ТА TiN/Cr/Al2O3
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Сумському державному педагогічному університеті ім.А.С.Макаренка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор
Погребняк Олександр Дмитрович,
директор Сумського інституту модифікації поверхні.
Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Філатов Олександр Валентинович,
провідний науковий співробітник відділу фізики нестаціонарного масоперенесення Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
доктор фізико-математичних наук, доцент
Чорноус Анатолій Миколайович,
проректор з наукової роботи Сумського державного університету.
Захист відбудеться "17" жовтня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий "10" вересня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради А.С. Опанасюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток сучасної техніки характеризується рядом зростаючих вимог до фізико-механічних властивостей поверхні тонкостінних матеріалів (товщиною до 1 мм). Зокрема, значний інтерес викликають тонкі захисні покриття, які мають гарні фізико-механічні та хімічні показники (високу твердість, стійкість до зносу і дії агресивного середовища, низькі тепло- та електропровідність і т.п.). Одним з матеріалів, що відповідає цим вимогам, є оксидно-алюмінієва кераміка. Порівняно новим напрямом у галузі модифікації властивостей поверхні є плазмово-детонацій-на технологія, яка дозволяє формувати захисні покриття на основі порошків тугоплавких матеріалів з наперед заданим складом і точністю відтворення товщини в умовах серійного виробництва. Проте жорсткі умови роботи поверхні висувають низку підвищених вимог до морфології і структури захисного шару. Можливими напрямами вирішення ряду проблем є термічна активація поверхні потоками імпульсної плазми, електронними та іонними пучками або осадження на порошковий підшар тонких захисних плівок. Аналіз літературних джерел показує, що подальше удосконалення фізико-механічних властивостей доцільно проводити шляхом застосування порошкових покриттів в комбінації з металами, сплавами і матеріалами, які мають високі пасивувальні властивості (типу Cr і Ti) або фізичні властивості, подібні до матеріалу основи.
Проте механізми формування захисних покриттів комбінованим способом (під цим терміном ми розуміємо реалізацію процесів модифікації властивостей з використанням плазмово-детонаційного та вакуумно-дугового осадження і обробки поверхні низькоенергетичним великострумовим електронним пучком (НВЕП)) є маловивченими як в теоретичному, так і в експериментальному плані. Практично відсутні дані про результати формування покриттів із застосуванням комбінації навіть двох методів осадження: вакуумно-дугової конденсації нітридних плівок на плазмово-детонаційні порошкові покриття. Тому дослідження структури і елементного складу, фазових і морфологічних змін, що відбуваються при обробці захисного шару (TiN/Al2O3 і TiN/Сr/Al2O3) потоками високошвидкісних електронів, а також механічних і хімічних властивостей гібридних покриттів, одержаних комбінованим способом, є актуальними та важливими для забезпечення довгострокового і ефективного захисту поверхні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі фізики Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Вона є складовою частиною проекту науково-технічної співпраці №М/0354-2003 "Розвиток нових технологій для осадження захисних покриттів з корозійною стійкістю", який був фінансово підтриманий Міністерством освіти і науки України і НАТО (грант RST 978157 від 18.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНИХ ГІБРИДНИХ ПОКРИТТІВ TiN/Al2O3 ТА TiN/Cr/Al2O3

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок