Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Назва:
ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,64 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЯНОВСЬКИЙ Артем Олександрович
УДК 371.034
ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
13.00.07 – теорія та методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі педагогіки Херсонського державного педагогічного університету.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор
Кобиляцький Іван Іванович
Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України, дійсний член
Академії педагогічних та соціальних наук
Голобородько Євдокія Петрівна,
Херсонський державний педагогічний університет,
завідувач кафедри лінгводидактики.
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор,
Сметанський Микола Іванович,
Вінницький державний педагогічний університет,
завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
Киричок Віра Андріївна,
Інститут проблем виховання АПН України.
Провідна установа – Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка,
кафедра педагогіки, м.Кіровоград
Захист відбудеться «____» ________________ 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціазованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адросою: 04060, м.Київ, вул.М.Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем
виховання АПН України, 04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Автореферат розіслано «____» _______________ 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П.Пустовіт
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. З початку 90-х років в Україні відбуваються широкомасштабні соціально-економічні зміни, які суттєво відбиваються на пріоритетах сучасного життя. Важливе місце серед сфер, які реформуються під їх впливом, посідає освіта. У Державній національній програмі «Освіта: Україна XXI століття» визначається, що діюча система освіти перебуває у стані, який не задовольняє вимогам, які постають перед суспільством в умовах формування української державності. Всі аспекти освіти – організація, методи, зміст навчання і виховання особистості потребують посиленої уваги з метою їх удосконалення і гармонізації з запитами сучасного суспільства.
Особливу значущість сьогодні набуває проблема виховання і розвитку особистості учня початкових класів на гуманістичних засадах, оскільки саме у цей період у неї інтенсивно формуються морально-психологічні якості (Г.Ващенко, Л.Виготський, Л.Занков, С.Русова, В.Сухомлинський).
Значний потенціал формування гуманістично орієнтованої особистості молодшого школяра мають навчальні заклади нового типу – ліцеї, коледжі, гімназії, авторські, асоційовані, приватні школи, експериментальні майданчики тощо.
Педагогічні технології альтернативних шкіл помітно відрізняються від принципів діяльності педагогів у традиційних загальноосвітніх школах. Їм властива практична увага до особистості учня, підтримка його індивідуальних здібностей, розвиток гуманістичного світогляду та гуманітарних нахилів школярів, надання учневі духовної незалежності, формування художніх та естетичних умінь, раннього виявлення особистісного “Я” вихованців (О.Біляченко, І.Бех, Ю.Войцеховський, Д.Дейкун, М.Поташник та ін.).
Актуальність даного дисертаційного дослідження обумовлена соціальною та педагогічною значущістю проблеми використання гуманістичних засад у процесі формування особистості молодшого школяра, необхідністю збагачення її гуманітарними знаннями; науковою потребою у визначенні ефективних шляхів гуманістичного впливу на особистість молодших школярів, в цілісній системі навчальної та виховної діяльності з учнями початкових класів; закономірністю загальної тенденції гуманізації та гуманітаризації суспільства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота входить до плану науково-дослідної роботи з теми “Актуальні проблеми підготовки вчителів середньої школи” Херсонського державного педагогічного університету, реєстр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок