Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,39 KB
Завантажень:
388
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПАЦУЛА ОЛЬГА ІГОРІВНА
УДК 657.061.5
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Мних Євген Володимирович,
Київський національний торговельно-
економічний університет, завідувач кафедри
фінансового аналізу і контролю
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Пушкар Михайло Семенович,
Тернопільський національний економічний
університет, завідувач кафедри обліку
і контролінгу в промисловості
кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої
кооперації України, завідувач кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту
Захист відбудеться “14” березня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. А-227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий “08” лютого 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ринкові відносини та побудова в Україні соціально орієнтованої економіки призводить до зростання ролі соціальних цілей, все більшого значення набуває соціальний аспект виробництва й, особливо, інтереси колективу робітників підприємства. Адже рівень соціального розвитку суспільства, багато в чому, залежить від вирішення соціальних проблем на підприємстві. Впровадження ефективної соціальної політики та фінансування реалізації соціальних програм на підприємстві, дозволяє більш повно використати потенціал трудового колективу для його ефективної діяльності. При цьому, важливе значення має не лише розмір коштів, які спрямовуються на соціальні цілі, а й ефективність їх використання. За цих умов, раціональна побудова обліку соціальних витрат для забезпечення достовірною і повною інформацією про них та створення ефективної системи контролю є вкрай необхідною.
Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку і контролю соціальних витрат досліджували українські вчені Є.А. Батченко, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.А. Грішнова, А.Г. Загородній, А.М. Колот, Д.Л. Коник, Є.В. Мних, М.В. Олійник, М.С. Пушкар, В.В. Сопко та інші. Серед зарубіжних вчених, які зробили внесок у даному напрямку, слід назвати Т.І. Заславську, Дж. Кендріка, Ф. Котлера, Л.Н. Коновалову, А. Спайсера, Т. Данфі, Р. Ентоні, Р. Лайарда, К. Томаса, Б. Мадріана та ряд інших.
Проте, низка питань теорії та практики обліку і контролю соціальних витрат підприємства потребують додаткового дослідження і удосконалення. Насамперед, це стосується питань щодо сутності соціальних витрат, їх класифікації та джерел фінансування, методики їх обліку та контролю з урахуванням інтересів власника, обгрунтування доцільності та ефективності їх здійснення.
Актуальність, теоретичне і практичне значення дослідження вказаних проблем, а також необхідність пошуку шляхів удосконалення обліку і контролю соціальних витрат підприємства в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки визначили вибір теми та напрям дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження має зв’язок із загальною тематикою наукових досліджень кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету й передбачена планом науково-дослідної роботи університету № 515/33 „Фінансовий контроль в системі державного регулювання управління розподілом і використанням бюджетних ресурсів”, номер державної реєстрації 0105U000766.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок