Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - початок XX століття)

ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - початок XX століття)

Назва:
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - початок XX століття)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,30 KB
Завантажень:
397
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
МОРОЗ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
УДК 32 + 34(477)(091)
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ
(IX - початок XX століття)
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії держави і права Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник - | Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України
Скакун Ольга Федорівна, Національний університет внутрішніх справ МВС України, професор кафедри теорії та історії держави і права
Офіційні опоненти: | Доктор юридичних наук, професор
Прозорова Ната-лія Сергіївна, Запорізький державний університет, завідувач кафедри теорії та історії дер-жави і права
Кандидат юридичних наук, доцент
Андрусяк Тарас Григорович, Львівський
Національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історії та теорії держави і права
Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М.Корецького Національної Академії наук України, відділ історико-політологічних досліджень держави і права України, м. Київ
Захист відбудеться “28 ” травня 2002 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної ака-демії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
Автореферат розісланий “ 17 ” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування громадянського суспільства, демо-кратичної, соціальної, правової держави, досконалої національної правової системи, які б від-повідали правовим традиціям, правосвідомос-ті нашого народу, ідеї захисту прав людини і громадянина, втіленим, зокрема, в українській правовій думці, постають як невідкладні завдання вітчизняної юридичної науки. При цьому, одним із головних завдань є комплексний підхід до вивчення проблеми – в поєднанні вимог міжнародно-правових актів у галузі прав лю-дини, досвіду зарубіжних країн та правових традицій українського народу.
Закономірною є поліваріативність теоретичних підходів до осягнення прав людини на всіх етапах розвитку української політико-правової думки. Ця ідея має хронологічний і географічний ви-мір. Кожна країна, залежно від правосвідомості, правової культури, мента-літету її народу, стану законодавства, презентувала своєрідні ідеї в галузі прав людини, які виражали особливості політико-правового світогляду народу, його самобутність. Ці ідеї запозичувалися іншими, менш розвинутими країнами, які для покращення свого су-спільного життя боролися за гуманізацію діючої правової системи, законодавства тощо. Ідея прав людини, народу (нації) в Україні протягом ІХ – початок ХХ ст. роз-вивалася і збагачувалася на ґрунті як власних правових традицій, так і запози-чення правових ідей у титульних та інших народів.
Сказане надає особливої актуальності: потребі переглянути, всебічно переосмис-лити політико-правову спадщину мислителів України з точки зору фундаментальних складових елементів ідеї прав людини – ідеї свободи, ідеї рівності, ідеї справедли-вості, їх відбиття в концепціях реалізації прав нації, місцевого самоврядування, розбудови української суверенної і незалежної, демократичної держа-ви. Політико-правова думка України ІХ – початку ХХ ст. оперувала категоріями “свобода”, “рівність”, “справедливість” як невіддільними одна від одної складовими ідеї прав людини, однак пройшло чимало часу, доки інституція “права людини” стала вживатися в науці і отримала правовий статус. Ідейна політико-правова спадщина України з прав людини в поєднанні методологі-чно-теоретичного і проблемного аналізу ще не вивчалася вітчизняними вченими.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - початок XX століття)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок