Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ОСТЕОАРТРОЗОМ

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ОСТЕОАРТРОЗОМ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ОСТЕОАРТРОЗОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,45 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису
ШІЛКІНА Людмила Миколаївна
УДК 616.78:616.72
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ОСТЕОАРТРОЗОМ
14.01.02 - внутрішні хвороби
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії (м.Полтава), МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ждан Вячеслав Миколайович, Українська медична стоматологічна академія, завідувач кафедри удосконалення лікарів - терапевтів.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Хворостінка Володимир Миколайович, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри факультетської терапії;
доктор медичних наук, професор Бондаренко Іван Павлович, інститут терапії АМН України, м.Харків, консультант поліклінічного відділення.
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра терапії і ревматології.
Захист відбудеться 14 січня 1999р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському державному медичному університеті (310022 м. Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного медичного університету (310022, м.Харків, пр.Леніна 4).
Автореферат розісланий 12 грудня 1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук, доцент Овчаренко Л.І.


???????? ?????????????? ??????
Актуальність теми. Захворюванiсть на ревматоїдний артрит (РА) та деформуючий остеоартроз в останнi роки зростає. Вивченню причин та ме---ханiзмiв розвитку цих захворювань присвячена велика кiлькiсть робiт як вiтчизняних, так i зарубiж-них дослiдникiв (Х.Л.Ф.Каррей, 1990; В.М.Чепой, 1990; Я.А.Сигидин, Н.Г.Гусева, 1994; В.М.Коваленко, Г.І.Лисенко, А.С.Свінцицький, 1996). В цих роботах переважно вивчалась етiологiя, патогенез, дiаг---ностика та лiкування окремо ревматоїдного артриту та окремо остеоартрозу (ОА).
Встановлено, що як ревматоїдний артрит, так i остеоартроз супроводжуються реактивним синовiтом. В терапiї цих захворю---вань використовуються нестероїднi протизапальнi засоби, однак у разі наявності РА, перевагу вiддають базисній терапiї, яка включає в себе кризотерапію, препарати хiнолiнового ряду, гормональні препарати, Д-пенiциламiн, тодi як у разі розвитку ОА з успiхом використовують iнгiбiтори лiзосомальних ферментiв (контрiкал, гордокс, артепарон), супероксиддісмутазу, якi вво---дять внутрiшньосуглобово, та мiсцеве лiкування (бiшофiт, торфот, фiзiотерапiя, мазі) (В.А.Насонова, 1985; А.Б.Зборовский, Е.В.Цыбуленко, В.Ф.Мартемьянов, 1991).
За даними різних авторiв, якi проводили фундаментальнi дослiдження з вивчення РА, сполучений перебiг РА i ОА зустрiчається в 5-27% випадкiв (Е.Н.Дормидонтов, Н.И.Коршунов, Б.Н.Фризен, 1981).
Можливий розвиток ОА на фонi РА та розвиток РА на фонi ОА. В.О. Насонова і М.Г. Астапенко вказують, що при тривалому перебiгу РА розвиваються незначнi вториннi деге---неративнi явища, якi дають клiнiко-рентгенологiчну картину, iдентичну первинному остеоартрозу.
В лiтературi є лише поодинокi роботи, присвяченi вивченню особливостей клiнiчного перебiгу РА в сполученнi з ОА (М.В.Гребеник, Н.И.Швед, С.И.Белозерская, В.М.Кознацкий, 1992; Ю.В.Дельва, Р.І.Яцишин, М.І.Яцишин, 1997).
Враховуючи недостатню вивченiсть клiнiки та лiкування спо---лученого перебiгу РА і ОА, а також те, що в останнi роки зростає захворюванiсть, значною мiрою за рахунок людей пра---цездатного вiку, а перебiг та недостатньо ефективна терапiя ведуть до ранньої iнвалiдизацiї хворих, проблема вивчення особливостей клiнiчного перебiгу РА, поєднаного з ОА, є акту---альною науковою проблемою , яка вимагає свого розв'язання.
В зв’язку з цим, вивчення особливостей клінічного перебігу РА і ОА, розробка методів терапії, є актуальною науковою проблемою, що потребує свого розв’язання.
Зв’язок роботи з науковими темами. Тема є фрагментом науково-дослідної теми Української медичної стоматологічної академії по плану МОЗ України “Дисгормональні органоспецифічні фактори впливу на гемо-, гомеостаз хворих з патологією серцево-судинної системи та шляхи корекції виявлених порушень”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ОСТЕОАРТРОЗОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок