Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ФЕРИТОВИХ ТІЛ З ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМИ ГРАНИЦЯМИ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ФЕРИТОВИХ ТІЛ З ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМИ ГРАНИЦЯМИ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

Назва:
ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ФЕРИТОВИХ ТІЛ З ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМИ ГРАНИЦЯМИ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,27 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
Івасько Роман Олексійович
УДК 539.3
ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ФЕРИТОВИХ ТІЛ
З ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМИ ГРАНИЦЯМИ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Науковий керівник: | доктор фізико-математичних наук, професор Гачкевич Олександр Романович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, завідувач відділу теорії фізико-механічних полів. | Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук, професор Осадчук Василь Антонович, Національний університет „Львівська політехніка”, завідувач кафедри „Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій”;
доктор фізико-математичних наук, старший нау-ковий співробітник Киричок Іван Федорович, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, провідний науковий співробітник відді-лу термопружності. | Провідна установа: | Донецький національний університет Міністерст-ва освіти і науки України, кафедра теорії пруж-ності і обчислювальної математики, м. Донецьк. |
Захист відбудеться „9” липня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б).
Автореферат розіслано „8” червня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук |
Максимук О.В. |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В електронній, електротехнічній та інших галузях промисловості все ширшого застосування набувають пристрої з елементами з феритових магнітних матеріалів. Часто технології виготовлення таких елемен-тів, зокрема відпалу, пов’язані з використанням дії зовнішнього електромагніт-ного поля (ЕМП), в тому числі квазіусталеного (амплітуди напруженостей елек-тричного і магнітного полів якого мало змінюються за період електромагнітних коливань). Вплив ЕМП на феритове тіло спричинює протікання в ньому ряду взаємозв’язаних процесів різної фізичної природи (теплових, механічних і елек-тромагнітних), які суттєво впливають на міцнісні і конструкційні параметри відповідних феритових елементів. Це зумовлено і тим, що ферити (з огляду на спосіб виготовлення та механічні властивості) належать до керамічних матеріа-лів, для виробів з яких навіть малі напруження можуть приводити до значних змін їх електромагнітних функціональних параметрів. Тому важливим є вивчен-ня фізико-механічних процесів в деформівних твердих феритових тілах за дії ЕМП для прогнозування функціональної здатності феритових елементів при-строїв різного технічного призначення.
В літературі відомі широкі дослідження механічної поведінки як феро-магнітних, так і діелектричних тіл за комплексних навантажень (механічних, електромагнітних, теплових), резонансних коливань і дисипативного розігріву п’єзоелектричних та п’єзомагнітних керамічних тіл (із застосуванням при описі ЕМП формалізмів, використовуваних в такого типу задачах, наближень виму-ше-ної електро- чи магнітостатики). Наявні в літературі дослідження взаємодії ЕМП з феритовим (яке проявляє одночасну здатність до намагнічування та по-ляризації) середовищем стосуються в основному оптимізації (з використанням результатів експериментальних досліджень) режимів експлуатації феритових виробів за дії ЕМП та прогнозування вихідних характеристик електротехнічних і електронних пристроїв. Вони спрямовані на мінімізацію гістерезисних втрат у матеріалі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ФЕРИТОВИХ ТІЛ З ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМИ ГРАНИЦЯМИ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок