Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ МАКСИМУМУ ПОНТРЯГІНА

РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ МАКСИМУМУ ПОНТРЯГІНА

Назва:
РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ МАКСИМУМУ ПОНТРЯГІНА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,44 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Міністерство освіти і науки України
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЗЮБА Анатолій Петрович
УДК 539.3
 
РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ
ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПРИНЦИПУ МАКСИМУМУ ПОНТРЯГІНА
 
01.02.04 - Механiка деформiвного твердого тiла
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук

Днiпропетровськ – 2004


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Днiпропетровському національному унiверситетi
Міністерства освіти і науки України.
Hауковий консультант: академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,
професор Моссаковський Володимир Іванович, Дніпропетровський національний університет, головний науковий співробітник.
Офiцiйнi опоненти:
- член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Бурак Ярослав Йосипович, Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України ім. Я.С. Підстригача (м. Львів), головний науковий співробітник центру математичного моделювання.
- доктор технічних наук, професор Сімсон Едуард Альфредович, Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” МОН України (м. Харків), професор кафедри опору матеріалів.
- доктор технічних наук, професор Бараненко Валерій Олексійович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН України (м. Дніпропетровськ), завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки.
Провiдна установа: Інститут технічної механіки НАНУ і НКА України, м. Дніпропетровськ
Захист дисертацiї вiдбудеться "18" червня 2004р. о "14" годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 08.051.10 при Днiпропетровському національному унiверситеті за адресою: 49050, Днiпропетровськ, вул. Наукова, 13, корп.3, ауд.57.
З дисертацiєю можна ознайомитись в бiблiотецi Днiпропетровського національного унiверситету (49025, м.Днiпропетровськ, вул.Козакова, 8).
Автореферат розiсланий "17" травня 2004 р.
В.о. вченого секретаря
спецiалiзованої вченої ради, проф. Гоман О.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема енерго- i ресурсозбереження у багатьох галузях людської діяльності природньо належить до найважливiших i розвитку цього напрямку придiляється у свiтi значна увага. Це у повній мірі стосується і фундаментальних та прикладних дослiджень оптимiзацiйних задач механiки деформiвного твердого тiла, які безумовно відносяться до найбільш актуальних у цій галузі, а вирішення проблеми зниження матеріаломісткості силових еле-ментів конструкцій нової техніки в умовах найбільш повного використання ре-зервів їх міцністної та жорсткістної надійності є однією з найважливіших вимог прогресу у багатьох галузях, зокрема, в судно-, авiа-, ракето- та космічному машинобудуванні, будівельній індустрії та ін.
Дослідженню різних аспектів цієї надзвичайно обширної і багатогранної проблеми механіки (як з точки зору вибору об’єкту і мети оптимізації, так і розроблюваних математичних моделей та методів вирішення виникаючих за-дач) присвящено десятки тисяч наукових праць.
Значне місце у вирішенні вказаної проблеми займають, зокрема, дослід-ження українських вчених В.А. Баженова, В.О. Бараненко, Є.В. Бінкевича, С.І. Богомолова, Я.Й. Бурака, О.І. Виноградова, Ю.С. Воробйова, В.Б. Гриньо-ва, В.І. Гуляєва, А.С. Дехтяря, О.П. Дорошенко, В.О. Заруцького, Ю.Д. Зозуляка, С.Н. Кана, Б.Я. Кантора, В.Г. Литвинова, А.І. Маневича, В.Я. Михайлищева, В.І. Моссаковського, Н.І. Ободан, В.О. Пермякова, Я.С. Підстригача, Ю.М. Почт-мана, Е.А. Сімсона, В.О. Трофимовича, А.П. Філіпова, Н.Р. Флейшмана та ін.
Широке застосування оболонкових і пластинчатих елементів у різних га-лузях техніки та підвищений рівень вимог до їх міцністних та вагових показни-ків обумовлює необхідність розробки нових більш досконалих математичних моделей, достатньо достовірних та маловитратних методів їх прямого розра-хунку, ефективних методик і спеціальних алгоритмів оптимального проекту-вання, які надавали б якомога більше можливостей для визначення часто до-сить значної кількості варійованих змінних з урахуванням особливостей пове-дінки та обмежень на параметри стану конструкції при мінімальних обчис-лювальних витратах на пошук оптимального проекту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ МАКСИМУМУ ПОНТРЯГІНА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок