Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,97 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ ЦЕНТР
ХЛІВНА
Людмила Анатоліївна
УДК 618.3: 616-053.1/-076.5
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ
03.00.15 - генетика
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
КИЇВ - 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому міжобласному медико-генетичному центрі МОЗ України.
Наукові керівники: | доктор медичних наук
Арбузова Світлана Борисівна,
Донецький міжобласний
медико-генетичний центр,
завідуюча,
доктор медичних наук, професор
Бариляк Ігор Романович,
Український науковий
гігієнічний центр, директор.
Офіційні опоненти: | доктор медичних наук, ст. н. с.
Пілінська Марія Андріївна,
Інститут експериментальної
радіології наукового центру
АМН України,
завідуюча відділом цитогенетики,
кандидат біологічних наук, ст. н. с.
Стефанович
Ганна Володимирівна
Український науковий центр
медичної генетики, завідуюча
відділом раннього розвитку
людини.
Провідна установа: Національний Університет ім. Тараса Шевченка, Міністерство Освіти України, кафедра загальної та молекулярної генетики, м. Київ.
Захист відбудеться 28 січня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.604.01 Українського наукового гігієнічного центру, 253660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського наукового гігієнічного центру,
Київ-94, вул. Попудренка, 50.
Автореферат розісланий 25 грудня 1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ______________ Селезньов Б.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Одною з важливих задач медичної генетики є профiлактика хромосомних захворювань, якi мають значну питому вагу в структурi причин дитячої смертностi та iнвалiдностi.
Актуальнiсть проблеми посилюється високою популяцiйною частотою хромосомних синдромiв, якi виявляються у 7 з 1000 живонароджених дiтей Бариляк I.Р., Гнатейко О.З., 1991. Частота найбiльш поширеної патологiї - синдрому Дауна (СД) - складає в середньому 1 на 800-1100 новонароджених Лазюк Г.И., 1979; Бариляк І.Р. і співавт., 1984; Козлова С.И., 1987; Арбузова С.Б., 1996.
Ефективнiсть пренатальної дiагностики (ПД) хромосомних захворювань залежить, головним чином, вiд рiшення двох питань - формування груп ризику, в яких проводяться iнвазивнi дослiдження, та вибору методiв, що використовують для цитогенетичної ПД. Враховуючи те, що переважна бiльшiсть хромосомних синдромiв вiдносяться до мутацiй «de novo», тiльки розробка чiтких критерiїв та ретельний вiдбiр вагiтних при призначеннi iнвазивної ПД може пiдвищити ступiнь виявлення хромосомної патологiї водночас iз зниженням обсягу виконуваних дiагностичних манiпуляцiй.
Формування груп ризику повинно здійснюватися з урахуванням особливостей популяцiї. Використання традицiйного показання для проведення iнвазивних дослiджень - вiк жiнки бiльше 35 рокiв - не може суттєво вплинути на популяцiйну частоту хромосомних захворювань в Українi, тому що кiлькiсть лiтнiх вагiтних не перевищує 9% Arbuzova S.B., 1997.
При виборi методiв iнвазивної ПД необхiдною та обовязковою умовою є безпечнiсть і висока iнформативнiсть дослiдження. Таким вимогам перш за все вiдповiдає трансабдомiнальний амнiоцентез (АЦ) Tabor A., 1988; Mennuti M., 1989; Wolstenholme J., 1994.
Проте, аналiз амнiотичної рiдини (АР) не одержав поширеного використання в Українi через трудомiсткість дослiдження та тривалий термін культивування, що пояснюється недосконалiстю традицiйно використовуємих культуральних методик Золотухина Т.В.,1980; Nadler H., 1969; Gregson N., 1970; Nelson M., 1973.
У звязку з вищезазначеним, метою дослiдження є удосконалення методологiчних та методичних пiдходiв до допологової дiагностики хромосомної патологiї.
Завдання дослiдження.
1. Визначити можливостi стимуляцiї росту амнiоцитiв одночасно зі зниженням витрат та часу, необхідних для культивування амнiотичної рiдини.
2.Розробити оптимальнi умови отримання хромосомних препаратiв високої якостi з культури клiтин амнiотичної рiдини.
3.Обгрунтувати дiагностичну значущiсть переважного використання трансабдомiнального амнiоцентезу для ПД хромосомної патологiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок