Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛIК ТА АУДИТ НАДЗВИЧАЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПIДПРИЄМСТВ

ОБЛIК ТА АУДИТ НАДЗВИЧАЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПIДПРИЄМСТВ

Назва:
ОБЛIК ТА АУДИТ НАДЗВИЧАЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПIДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,67 KB
Завантажень:
422
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГІВЕЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІКЛУХА ОЛЕСЯ ЛЕОНІДІВНА
УДК 657. 21 (043.3)
ОБЛIК ТА АУДИТ НАДЗВИЧАЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПIДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ -2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Мних Євген Володимирович,
Київський національний торгівельно-економічний університет, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Бутинець Франц Францович,
Житомирський державний технологічний університет,
завідувач кафедри обліку і аудиту,
заслужений діяч науки і техніки України
кандидат економічних наук, професор
Озеран Володимир Олександрович,
Львівська комерційна академія,
професор кафедри бухгалтерського обліку
Провідна установа: Київський національний економічний університет
ім. В.Гетьмана, кафедра бухгалтерського обліку,
м. Київ
Захист дисертації відбудеться “7” квітня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському Національному торгівельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. 227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського Національного торгівельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий 2 березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Ефективний розвиток та економічне зростання підприємств України значною мірою пов’язані з вдосконаленням форм і методів бухгалтерського обліку і аудиту. У системі управлінського і фінансового обліку діяльності господарюючих суб’єктів важливе місце посідає облік та аудит надзвичайних доходів і витрат. Дані категорії є новими для господарської практики України, а тому не до кінця розробленими в теоретичному аспекті.
У результаті надзвичайних подій щоденно в Україні виникають надзвичайні ситуації, внаслідок яких ускладнюються умови виробництва. Відшкодування надзвичайних витрат підприємств відбувається в основному за рахунок державних коштів: підприємства України у 2001 році отримали 2254,9 млн.грн. надзвичайних доходів, у 2002 році – 184,3 млн.грн., а у 2003 році – 79,6 млн.грн. Необхідно зауважити, що постраждалі підприємства не в змозі за рахунок цих коштів відновити звичайну діяльність, оскільки їх надзвичайні витрати в останні роки перевищують надзвичайні доходи.
Зміст надзвичайних доходів і витрат не розкривається достатньо у чинних документах, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні, у зв’язку з чим виникають проблеми, пов’язані з їх обліком, відображенням у звітності і аудитом. Сьогодні принципи і методика обліку та аудиту надзвичайних подій набувають все більшої значимості в економічній науці і практиці у зв’язку з явними тенденціями до їх зростання як у всьому світі, так і в Україні зокрема. В економічній літературі теоретичним і практичним проблемам обліку і аудиту надзвичайних доходів і витрат приділяється увага в роботах Н.Алпатової, Л.Алексеюка, Ф.Бутинця, В.Батіщева, М.Білухи, С.Голова, Р.Грачової, Н.Горицької, С.Зубілевич, В.Задорожного, Л.Кіндрацької, М.Кужельного, І.Лазаришиної, Є.Мниха, Г.Нашкерської, М.Пушкаря, В.Рудницького, В.Сопка, І.Солодченко та ін.
Разом із тим, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній області обліку та аудиту відсутні. Вивчення наукових праць і практика господарської діяльності свідчать про те, що і досі залишаються дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово важливих питань, пов’язаних з обліком та аудитом надзвичайних доходів і витрат підприємств потребують суттєвого вдосконалення. На даний час у бухгалтерському обліку та аудиті надзвичайних доходів і витрат існують такі ключові проблеми:–
відсутність чіткого розподілу сфер звичайної і надзвичайної діяльності зумовлює складність застосування положень бухгалтерського обліку стосовно надзвичайних подій;–
відсутність класифікації надзвичайних подій, надзвичайних доходів і надзвичайних витрат для потреб бухгалтерського обліку та аудиту;–
неузгодженість критеріїв визначення надзвичайних доходів і надзвичайних витрат, а також інших категорій, пов’язаних із надзвичайною діяльністю підприємства, у чинних нормативних документах з бухгалтерського обліку, що призводить до різного трактування їх складу і сутності;–
недосконалість Плану рахунків у частині відображення надзвичайних доходів і надзвичайних витрат, яка проявляється у недостатній аналітичності відповідних субрахунків;–
не опрацьовані підходи до організації і методики аудиту надзвичайної діяльності; відсутня єдина комплексна методика аналізу надзвичайних доходів і надзвичайних витрат, що ускладнює використання аналітичних процедур при аудиті надзвичайної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОБЛIК ТА АУДИТ НАДЗВИЧАЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПIДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок