Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ ХОРОЛ ТА ЇЇ ФЛОРИСТИЧНІ І СОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ ХОРОЛ ТА ЇЇ ФЛОРИСТИЧНІ І СОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Назва:
РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ ХОРОЛ ТА ЇЇ ФЛОРИСТИЧНІ І СОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,61 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА
ГОМЛЯ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
УДК 581.527:502.62 (477.53)
РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ ХОРОЛ
ТА ЇЇ ФЛОРИСТИЧНІ І СОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
03.00.05 – ботаніка
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник:
кандидат біологічних наук, доцент
Оляницька Лідія Григорівна,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, доцент кафедри ботаніки
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор Соломаха Володимир Андрійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри ботаніки
доктор біологічних наук, професор Дубина Дмитро Васильович,
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, провідний науковий співробітник відділу геоботаніки
Провідна
установа Національний аграрний університет (кафедра ботаніки)
Кабінету Міністрів України, м. Київ
Захист відбудеться 4 березня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.215.01 Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1).
Автореферат розісланий 3 лютого 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук Н.І. Джуренко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні десятиліття у зв’язку із посиленням антропогенного впливу на природні екосистеми особливої важливості набувають проблеми вивчення і охорони рослинного покриву річкових долин. Як відомо, рослинний покрив відіграє ключову роль у функціонуванні екосистем. Тому вирішення питання конкретного регіону не можливе без попередньої оцінки сучасного стану, змін та прогнозів на флористичному, фітоценотичному та екологічному рівнях.
Географічне положення долини річки Хорол зумовлює проникнення в долину південних (степових) елементів рослинного покриву. За останні десятиліття рослинний покрив долини зазнав значного антропогенного впливу, пов’язаного зі змінами гідрологічного режиму заплави під впливом гідроспоруд, із надмірним випасанням, із забрудненням води шкідливими викидами підприємств, із надмірним використанням води для побутових потреб, нерегульованою рекреацією, тощо. Усе це свідчить про необхідність проведення невідкладних заходів по відновленню та рестабілізації рослинного покриву цієї території та підтриманню його на належному рівні функціонування. Успішне вирішення цієї проблеми можливе лише за умови всебічного і детального вивчення флори та природних угруповань долини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі ботаніки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2000-2004 рр. і пов’язана з планом науково-дослідної роботи кафедри за темою “Агротехнічні прийоми первинної культури багаторічних лікарських рослин” (РК 0198U001680) і кафедри ботаніки Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка “Оцінка різноманітності рослинного світу Полтавщини та розробка шляхів його збереження” (1996-2000 рр.) та “Підвищення продуктивності культурних і дикорослих рослин” (2000-2004 рр.).
Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження – з’ясувати сучасний стан рослинного покриву долини р. Хорол, установити його флористичні і созологічні особливості, закономірності його антропогенної трансформації і на цій основі надати пропозиції щодо його оптимізації та раціонального використання.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
·
скласти характеристику фізико-географічних факторів, які впливають на формування рослинного світу регіону;
·
провести порівняльно-структурний аналіз флори (з’ясувати флористичні особливості регіону);
·
виявити закономірності територіального розподілу рослинного покриву;
·
встановити синтаксономічний склад рослинності;
·
визначити основні напрямки і тенденції антропогенних змін рослинності;
·
з’ясувати стан охорони флористичного та фітоценотичного різноманіття (дати созологічну оцінку рослинного світу регіону) ;
·
розробити стратегічні напрямки оптимізації рослинного покриву.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ ХОРОЛ ТА ЇЇ ФЛОРИСТИЧНІ І СОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок