Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Укра-ї-нська ша-б-ля XVII-XVIII СТ. як іс-то-ри-ч-не дже-ре-ло: ви-то-ки, типологія, ви-го-то-в-лен-ня та по-ши-рен-ня (за матеріалами музейних колекцій України)

Укра-ї-нська ша-б-ля XVII-XVIII СТ. як іс-то-ри-ч-не дже-ре-ло: ви-то-ки, типологія, ви-го-то-в-лен-ня та по-ши-рен-ня (за матеріалами музейних колекцій України)

Назва:
Укра-ї-нська ша-б-ля XVII-XVIII СТ. як іс-то-ри-ч-не дже-ре-ло: ви-то-ки, типологія, ви-го-то-в-лен-ня та по-ши-рен-ня (за матеріалами музейних колекцій України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,95 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Тоїчкін Денис Віталійович
УДК 623.444.2 (477):001.814 (930)
Укра-ї-нська ша-б-ля XVII-XVIII СТ. як іс-то-ри-ч-не дже-ре-ло:
ви-то-ки, типологія, ви-го-то-в-лен-ня та по-ши-рен-ня
(за матеріалами музейних колекцій України)
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України
Науковий керівник: до-к-тор історичних на-ук, про-фе-сор Дми-т-рі-є-н-ко Марія Федорівна, Інститут історії України НАН України, головний науковий співробітник, завідувач відділу спеціальних історичних дисциплін.
Офіційні опоненти: – доктор історичних наук, професор Черненко Євген Васильович, Інститут археології НАН України, провідний науковий співробітник відділу археології скіфо-сарматської зброї;–
кандидат історичних наук Зубко Андрій Миколайович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться “29” квітня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України (адреса: 01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту історії України НАН України
(01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “19” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку спеціальних історичних дисциплін одним з пріоритетних напрямків досліджень є вивчення та аналіз комплексів маловивчених джерел. Осібне місце серед них посідають джерела історичного зброєзнавства – науки, теорія і методи вивчення якої досі перебувають у стадії формування. Причини незадовільного на сьогодні стану розвитку вітчизняного зброєзнавства вбачаємо у відсутності професійного для даної галузі знань наукового понятійного апарату та комплексних досліджень різних видів зброї з огляду аналізу їх джерельної інформації.Вивчення озброєння українського козацтва є важливим напрямком в історичній науці, суттєвий аспект якого становить аналіз холодної зброї. Польські, українські та російські вчені провели певну роботу по виявленню, систематизації та опису зброї, що побутувала на теренах України у найдавніші часи. Проте козацька шабля XVІІ-XVIIІ ст. не була предметом дисертаційних та монографічних досліджень. Зважаючи на визначне місце клинкової зброї в історії військової справи українського народу, варто сподіватися визначних науково-пізнавальних та практичних результатів, які можна отримати у процесі історико-зброєзнавчих студій шаблі. Тому наукова розробка обраної теми актуальна і дозволить прискорити розвиток історичного зброєзнавства, сприятиме появі праць, що складатимуть джерельну базу для історичних студій.Актуальність даної теми визначається також її доцільністю для визначення ролі військової справи України в історії військового мистецтва Центрально-Східної Європи; потребою в сучасній науковій оцінці своєрідного комплексу українського озброєння XVII-XVIIІ ст. та його значення для еволюції вітчизняної військової справи.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з науковими планами Інституту історії України НАНУ, у відповідності з тематикою наукових досліджень відділу спеціальних історичних дисциплін – “Науково-методологічні та методичні проблеми спеціальних історичних дисциплін: студії з історії” (державний реєстраційний №0103V000697).Мета дослідження полягає в тому, щоб на підставі вивчення спеціальної літератури, різних видів документів, переважно спираючись на дані джерельного аналізу представницької кількості шабель як основних носіїв історичної інформації і предметів культури, розробити понятійний апарат історичного зброєзнавства, оцінити результати еволюції шаблі та їх значення для історичної науки, з’ясувати стан виробництва шабель на українських землях, визначити зміст та науково обґрунтувати термін “українська козацька шабля”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Укра-ї-нська ша-б-ля XVII-XVIII СТ. як іс-то-ри-ч-не дже-ре-ло: ви-то-ки, типологія, ви-го-то-в-лен-ня та по-ши-рен-ня (за матеріалами музейних колекцій України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок