Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ КОНЦЕПТОМ "ПОРАДА"

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ КОНЦЕПТОМ "ПОРАДА"

Назва:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ КОНЦЕПТОМ "ПОРАДА"
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,47 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Бондарєва Наталія Олександрівна
УДК 811.161.2'42
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ КОНЦЕПТОМ "ПОРАДА"
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Чумак Володимир Васильович,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри сучасної української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Шинкарук Василь Дмитрович,
Міністерство освіти і науки України,
заступник директора департаменту вищої освіти;

кандидат філологічних наук, доцент
Леута Олександр Іванович,
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова,
доцент кафедри української мови.
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра української мови,
Міністерство освіти і науки України, м. Рівне.
 
Захист відбудеться "24" січня 2006 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 63).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12).
Автореферат розіслано "20" грудня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Л.П. Гнатюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В останні десятиріччя у лінгвістиці спосте-рігається зміщення наукових зацікавлень мовознавців від формально-граматичного вивчення мовних явищ до функціонально-комунікативного, що пов’язано зі зростанням інтересу до досліджень мовленнєвого акту як сфери здійснення комунікативної взаємодії та необхідністю детального і послідовного вивчення специфіки мовних засобів вираження певних намірів людини у процесі спілкування. Посилений інтерес до комунікативного аспекту вивчення мовних явищ став основною причиною розвитку такого напрямку мовознавства, як прагмалінгвістика, для якої характерною ознакою є антропоцентризм – перенесення у центр уваги дослідження мовленнєвої діяльності людини. Представники цього напрямку, розглядаючи висловлювання як спосіб досягнення суб’єктом мовлення певної мети, вербального керування людською поведінкою, зауважують, що в таких дослідженнях на першому плані мають перебувати не тільки будова тієї чи іншої мовної одиниці та її значення, а й умови її вживання мовцем, інтралінгвістичний та екстралінгвістичний контексти, що визначають функціонування висловлювання у комунікативному акті як засобі мовленнєвої дії і впливу. При цьому прагматична функція мови якнайповніше виявляє себе в спонукальних висловлюваннях, оскільки саме вони відображають специфіку волюнтативних стосунків між мовцем і співрозмовником.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена підвищеним інтересом сучасної лінгвістики до вивчення системно-функціональної природи мовлення та прагмалінгвістичного аспекту речення, зокрема потребою детального висвітлення сутності висловлювань з іллокутивною силою поради, їх структурних, семантичних і прагматичних характеристик. Комплексне дослідження висловлювань-порад дає змогу вирішити широке коло сучасних мовознавчих проблем: встановлення місця аналізованого мовленнєвого акту в існуючих таксономіях, засобів модифікації (інтенсифікації чи релаксації) іллокутивної сили висловлювання, типології комунікативних ситуацій, в яких функціонують досліджувані акти, культурологічних та соціальних факторів впливу на відбір мовцем конкретного мовного матеріалу, типових лексичних одиниць та синтаксичних моделей реалізації інтенції поради тощо.
З огляду на значну роль волевиявлення у людському спілкуванні ця категорія постійно перебуває у центрі уваги дослідників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ КОНЦЕПТОМ "ПОРАДА"

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок