Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Назва:
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,56 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний торговельно-економічний університет
МИКИТЕНКО НЕЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 658.8.012
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Спеціальність 08.06.02 — Підприємництво, менеджмент та маркетинг
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі менеджменту
Науковий керівник: | кандидат економічних наук, доцент
ІВАНОВА Ірина Вячеславівна
Київський національний
торговельно-економічний університет,
докторант кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
МАРТИНЕНКО Микола Мефодійович
Київський економічний інститут менеджменту,
проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри менеджменту
кандидат економічних наук, професор
ГОЛОШУБОВА Ніна Олександрівна
Київський національний
торговельно-економічний університет,
професор кафедри маркетингу
Провідна установа: | Львівська комерційна академія Укоопспілки,
кафедра менеджменту,
м. Львів
Захист відбудеться 13 червня 2002 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. А-227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий 7 травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.е.н., доцент Н.І. Морозова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Успішність та швидкість вирішення завдання становлення ринкових відносин в Україні визначальною мірою залежать від ефективності управлінської діяльності, що зумовлює необхідність докорінного оновлення усіх підсистем менеджменту відповідно до вимог ринкової економіки.
За сучасних умов господарювання все більшого значення набуває операційний менеджмент, який забезпечує результативність основної повсякденної діяльності підприємств, що, у свою чергу, створює реальне підґрунтя для успішної реалізації їх загальних господарських цілей та місії в цілому.
Формування ринкових відносин в Україні спонукає до кардинальної реформації управління у будь-яких сферах господарської діяльності. Причому за умов нестабільної ринкової кон’юнктури акцентів потребують найбільш динамічні галузі, серед яких особливо виділяється роздрібна торгівля. На актуальність зосередження уваги на торгівлі з метою забезпечення економічної стабільності роботи торговельних підприємств та розвитку конкуренції у галузі наголошується також у прийнятому Президентом України у листопаді 2001 р. Указі “Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки”.
Добре налагоджений операційний менеджмент можна розглядати як важливу передумову адаптації підприємства роздрібної торгівлі до ринкових умов господарювання та запоруку його життєздатності й успішності у конкурентному середовищі.
Закордонна менеджерська освіта давно вже практикує викладання курсу “Операційний менеджмент” як автономної нормативної дисципліни, тоді як в Україні вона не отримала широкого розповсюдження. Інтеграція України до європейського економічного простору вимагає уніфікації освітніх стандартів та освоєння й адаптації зазначеної дисципліни менеджерського циклу до вітчизняних умов господарювання.
На сьогоднішній день фундаментальним дослідженням питань операційного менеджменту на підприємстві здебільшого присвячені праці зарубіжних авторів М.Альберта, Л.Гелловей, С.М.Лі, М.Мескона, В.Дж.Стівенсона, М.Ханна, Ф.Хедоурі, Р.Чейза, М.Дж.Шнідерженса, Р.Дж.Шредера. Окремі аспекти операційного менеджменту висвітлено і в працях деяких російських науковців, а саме: С.Д.Ільєнкової, В.О.Козловського, М.В.Макаренка, В.М.Макарова, Т.В.Маркіної, О.М.Махаліної, Р.А.Фатхутдінова. В Україні дослідження цієї досить автономної частини менеджменту обмежуються розділом у підручнику Й.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок