Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАЙНЯТІСТЬ І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

ЗАЙНЯТІСТЬ І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Назва:
ЗАЙНЯТІСТЬ І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,89 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ“
БЛАЖКО Марина Анатоліївна
УДК 338.43:331.101.3
ЗАЙНЯТІСТЬ І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ
В АГРАРНІЙ СФЕРІ
08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Об’єднаному інституті економіки НАН України
(м. Київ).
Науковий керівник: доктор економічних наук,
член-кореспондент УААН
ПРОКОПА Ігор Васильович,
Державна установа „Інститут економіки
та прогнозування НАН України”,
головний науковий співробітник
відділу економіки і політики
аграрних перетворень.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
МОЛДАВАН Любов Василівна,
Державна установа „Інститут економіки
та прогнозування НАН України“,
головний науковий співробітник
відділу форм і методів господарювання
в агропродовольчому комплексі;
кандидат економічних наук, доцент
ЗБАРСЬКИЙ Василь Кузьмич,
Національний аграрний університет,
кафедра аграрної соціології та
розвитку села.
Провідна установа: Подільський державний агротехнічний
університет (кафедра соціально-
економічних відносин і статистики),
м. Кам’янець-Подільський.
Захист відбудеться “ 23 “ “ березня ” 2006 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.150.02 у Державній установі „Інститут економіки та прогнозування НАН України“ за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України" за адресою: 01011 м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “ 20 “ лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук О.В.Шубравська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реструктуризація сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю і майно обумовила радикальні зміни в системі економічних відносин у сільському господарстві. Такі зміни суттєво впливають на якісні характеристики трудового потенціалу аграрної сфери та чисельність зайнятого в аграрному секторі економіки населення.
Замість гарантованої зайнятості та "прихованого безробіття" з’являється та поширюється відкрите безробіття та безробіття на роботі. Дедалі більшого розповсюдження набула зайнятість неповний робочий день, тиждень тощо.
Усе це завдає збитків аграрному сектору економіки, оскільки ефективність функціонування капіталу і землі опосередковується саме раціональним використанням трудового потенціалу. Розв’язання регіональних проблем зайнятості та безробіття у сільському господарстві потребує комплексного підходу. Значущості й актуальності набуває вивчення мотивів зайнятості населення в аграрному секторі економіки та розробка стимулів, які спонукали б сільських працівників і, особливо, молодь працювати в сільському господарстві.
Значний внесок у розробку теоретико-методологічних, соціально-економічних і прикладних проблем зайнятості сільського населення в цілому та його окремих соціальних груп належить провідним українським ученим, праці яких широко відомі за межами країни: О.Ю.Амосову, С.І.Бандуру, Д.П.Богині, О.А.Бугуцькому, С.О. Гудзинському, В.К. Збарському, О.І.Здо-ровцову, Г.Т.Кулікову, Г.І.Купаловій, А.А.Нікіфіровій, Л.П.Червінській, К.І.Якубі, М.І. Долішньому, С.Н.Злупку, А.М.Колоту, Ю.М.Краснову, Е.М.Лібановій, В.І.Лишиленку, І.І. Лотоцькому, Л.Ю.Мель-нику, Л.В.Молдаван, С.М.Онищенку, М.В.Семікіній та іншим дослідникам.
Питання розвитку трудового потенціалу села та соціально-економічних відносин в аграрній сфері широко досліджувалося такими фахівцями: В.І.Герасимчуком, Л.О.Шепотько, В.С. Дієсперовим, Д.Ф.Крисановим, І.С.Пасхавером, І.В.Прокопою, П.Т.Саблуком, В.М.Трегобчуком, В.В.Юрчишиним та іншими.
Проблему формування ринку праці та зайнятості населення вивчали багато вчених економістів країн СНД, зокрема, В.М.Акимов, Б.А.Деготь, А.А.Дикарева, А.В.Косичина, В.Г.Костакова, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЗАЙНЯТІСТЬ І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок