Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 1944 –1949 рр.

РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 1944 –1949 рр.

Назва:
РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 1944 –1949 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,10 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Cердюк Наталія Станіславівна
УДК: 26/28: 322 "1944/1949" (477)
РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
В 1944 –1949 рр.
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії
України історичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент
Пивовар Сергій Федорович, завідувач кафедри
новітньої історії України Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Миронець Надія Іванівна,
в.о. завідувача відділу джерел з новітньої історії
України Інституту української археографії
та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник
Рубльова Наталія Степанівна, старший
науковий співробітник відділу етнополітології
Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України
Провідна установа:
Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться ” 18 ” __09__________ 2006 р. о 10 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у
Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій
бібліотеці Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий ”__18___” __08____________ 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.Г.Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи – 190 с., список джерел і літератури містить 197 позицій.
Актуальність теми зумовлена комплексом чинників, серед яких найвагоміший – вплив ліквідації Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на політичні та міжконфесійні процеси в житті сучасного українського суспільства. Попри хронологічну віддаленість цієї акції і кардинальні суспільно-політичні перетворення, що відбулися в Україні наприкінці ХХ ст., вона й досі продовжує впливати на сучасну суспільно-політичну ситуацію. Деякі проблеми, що виникли внаслідок антиунійних заходів радянської влади, ще не стали здобутком історії і чекають свого розв’язання. Ретельне вивчення і осмислення обставин, пов’язаних з ліквідацією УГКЦ, врахування та використання набутої в ході дослідження інформації є важливою умовою і складовою частиною подолання спадщини тоталітаризму, врегулювання політичних, міжконфесійних і міжрегіональних взаємин в сучасній Україні.
Результатом багатолітнього інтересу вітчизняної і зарубіжної історіографії до цієї тематики постав вагомий за обсягом, однак неоднорідний за концептуальними підходами та якістю науковий доробок. Інформаційно-аналітичний ресурс опублікованих праць, в яких висвітлювалася проблематика представленої до захисту дисертації, є переважно фрагментарним, нерідко з домінуванням ідеологічних підходів, суб’єктивізмом і полярністю поглядів авторів, суперечливим трактуванням, а то й фальсифікацією фактів. Прагнення заповнити прогалини в історіографії цієї суспільно важливої проблеми за умови максимально об’єктивного використання джерел, які мають первинне значення, (насамперед – матеріали з архівосховищ колишніх радянських спецслужб) стало однією із причин здійснення даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено в рамках науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку української держави” (№ 01БФ 046 – 01), яка включена до тематичного плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка і розробляється на історичному факультеті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 1944 –1949 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок