Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМПЕНСУЮЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМПЕНСУЮЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ / сторінка 9

Назва:
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМПЕНСУЮЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,53 KB
Завантажень:
391
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Розв’язок рівняння (28) має вигляд
причому, де
- довжина оболонки.
За допомогою (30) отримані динамічні функції Гріна від дії зосередженої сили і зосередженого моменту для всіх складових переміщень і внутрішніх сил основної системи.
Розглянуті за допомогою МКН гармонічні коливання замкнених циліндричних оболонок з довільними умовами закріплення країв. За особливі лінії обрані з кожної сторони торців оболонки дві замкнені криві, що знаходяться поза торцями і не перетинаються. Уздовж особливої лінії прикладені погонні нормальні компенсуючі навантаження: сила і момент .
Крайова задача для розглянутої оболонки зведена до інтегральних рівнянь типу (20), причому S=S1+S2, C=C11+C12+C21+C22. Тут індекси при S і перші індекси при C вказують на торці оболонки.
Отримано чисельні результати розв’язання задачі про власні коливання шарнірно опертої по торцях циліндричної оболонки з отвором (рис. 4), що добре узгоджуються з відомими результатами (табл. 7).
У дев'ятому розділі на прикладах задач стаціонарної і нестаціонарної теплопровідності для одно- і багатошарових смуг, послаблених періодично розташованими отворами довільної форми, показано застосування побудованого алгоритму, що базується на непрямому методі граничних елементів, який є одним з варіантів МКН. Використовуються інтегральні представлення, ядрами яких є функція Гріна відповідної області без отвору. Ця функція, а для складеного тіла матриця Гріна, була побудована методом розділення змінних з наступною варіацією довільних сталих (метод Лагранжа).
При розв’язанні задачі нестаціонарної теплопровідності перехід до відповідних рівнянь еліптичного типу здійснювався за допомогою методу прямих із заміною похідної за часовою змінною в рівнянні Фур'є кінцево-різницевими співвідношеннями. В результаті було отримано наступну крайову задачу
, (31)
де – шукана температура, та – задані інтенсивності теплових джерел в області розрахунку та на границі отвору відповідно.
Щільність компенсуючих теплових джерел визначається з інтегрального рівняння
, (33)
де
,, – основний розв’язок, – побудована функція Гріна.
На рис. 5,а наведено чисельні результати реалізації побудованого алгоритму для задачі про теплопровідність одношарової смуги з отворами еліптичної та трапецієвидної форми при наступних параметрах граничних умов:
.
Результати розв’язання задачі про теплопровідність смуги, послабленої отворами тунельної форми, при розривних граничних умовах на контурі отвору зображені лініями рівня на рис. 5,б.
На рис. 6 показані результати дослідження теплопровідності одношарової смуги з двома рядами отворів трапецієвидної форми.
Розподіли температури в двошарових смугах, послаблених отвором еліптичної форми та круговою виїмкою, наведені на рис. 7.
Далі в дисертації отримані розв’язки задачі стаціонарної теплопровідності для неоднозв’язних шаруватих тіл, що мають складну конфігурацію та отвір. Система рівнянь з відповідними граничними умовами перетворюється на систему звичайних диференціальних рівнянь за допомогою інтеграла Фур'є. Знайдено розв’язок задачі про температурний стан двошарової смуги з отвором тунельної форми (рис.8), причому в кожному з шарів діє свій закон теплопровідності.
Зазначимо, що обчислювальний алгоритм даної задачі побудований за допомогою непрямого методу граничних елементів.
Тривимірна задача була приведена до двовимірної за допомогою розвинення в ряд Фур’є в напрямку координати z, що не викликало принципових ускладнень.
Десятий розділ присвячений дослідженню напружено-деформованого стану нерівномірно нагрітих об’єктів. Задача зводиться до розрахунку пружної рівноваги під дією температурного компенсуючого навантаження. Останнє відомим образом визначається розподілом температури, яке, у свою чергу, є розв’язком відповідної граничної задачі.
Показано використання методу компенсуючих навантажень для розв’язання вісесиметричної задачі про термопружну рівновагу циліндра нескінченної довжини з кільцевим розрізом (рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМПЕНСУЮЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок