Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України

Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України

Назва:
Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,66 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Рябко Людмила Григорівна
УДК 347.457
Правове регулювання кредитних відносин
по законодавству України
Спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного процесу Одеської національної юридичної академії, Міністерство науки і освіти України.
Науковий керівник - | кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України Червоний Юрій Семенович, Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри цивільного процесу
Офіційні опоненти: | доктор юридичних наук, доцент, академік Академії наук вищої школи Дзера Олександр Васильович, Київський національний уні-верси-тет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права
кандидат юридичних наук, доцент, Труба Вячеслав Іванович, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Провідна установа - | Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист дисертації відбудеться " 14 " березня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.64.700.03 Національного університету внутрішніх справ за адре-сою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий " 12 " лютого 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Конституція України не тільки визначила нашу державу суверенною і незалежною, а закріпила основні правові засади її подальшого економічного розвитку. Спосіб функціонування економічної системи суспільства, в першу чергу, відносини власності, закріплені в Конституції, є головними системоутворюючими засадами для всіх вартісних категорій, у тому числі кредиту. Невідкладні проблеми української економіки на етапі переходу до ринкових умов господарювання обумовили пошук нових методів і правових засобів організації товарно-грошо-вого обміну, що відповідають вимогам світових стандартів. Основою реформування господарсь-кого механізму є перехід до переважно економічних методів його регулювання, переведення еко-номічної системи на інтенсивний шлях розвитку. Успішне вирішення поставленої задачі в значній мірі залежить від послідовного використання закономірностей товарно-грошового обміну і корис-них властивостей приватно-правових механізмів. Важливу роль в розв'язанні цієї складної і бага-тогранної проблеми грає кредит.
Новітнє законодавство в області кредитування не тільки істотно змінило види і форми кредитування, але і значно трансформувало властивості владовідносин суб’єктів кредитування. На жаль, нормативне регулювання в цій сфері виявляє як ряд недоліків структурно-функціональ-ного характеру, так і не завжди послідовне, а часом навіть фрагментарне вирішення проблем кредитної системи, що потребує наукового осмислення і практичного комплексного удосконалення.
Важливо виявити перепони реалізації всіх економічних властивостей кредиту, усунути їх, привести механізм кредитування у відповідність з тенденціями економічних відтворювальних процесів.
У правовій науці відсутня не тільки єдина концепція про правову природу кредиту, але і не визначені межі взаємодії кредитних відносин з іншими економіко-правовими системами.
Вирішити окремі проблеми в сфері кредитних відносин неможливо без визначення струк-турних особливостей кредитування, без виявлення кола формуючих його суспільних відносин, без визначення методів впливу права на ці відносини і галузевої належності норм, ці відносини регулюючих. Це дозволить направити аналіз правового регулювання в єдиному напрямі, виклю-чити логічні казуси і наукові протиріччя.
Названі проблеми роблять актуальними вирішення фундаментальних питань науково-тео-ретичного і практичного характеру для організації за допомогою права равноважної системи кре-дитування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок