Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр.

Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр.

Назва:
Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,82 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БІЛОБРОВЕЦЬ ОЛЬГА МАТВІЇВНА
УДК 94(477) “1863/1914”

Суспільно-політичний рух поляків
Правобережної України у 1863-1914 рр.
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії
України і зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Курило Володимир Михайлович,
професор кафедри історії України і зарубіжних країн
Київського національного лінгвістичного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Стронський Генріх Йосипович,
професор кафедри українознавства і філософії
Тернопільського державного технічного університету
кандидат історичних наук, доцент
Шумило Віталій Павлович,
старший науковий співробітник науково-дослідної
частини Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа:
Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться „_19_” ____06______ 2006 р., о _10__ годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий „_5_” ____05___ 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
Кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Загальний обсяг дисертації становить 228 сторінок. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (19 сторінок, 328 позицій).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Сьогодні Україна представляє собою унітарну і водночас поліетнічну державу. Тому актуальним і важливим залишається докладне і неупереджене вивчення історії народів, що проживали на її території. Правобережна Україна представляє регіон, в якому тісно переплелися національні, економічні, політичні інтереси різних етнічних груп і народів. Саме в цій частині України проживає найбільша кількість поляків, які відігравали важливу роль в соціально-економічному і суспільно-політичному житті краю. Концентрація зусиль різних політичних сил і груп на вирішенні суспільних конфліктів сучасності, пошук компромісів і шляхів подальшого розвитку суспільства вимагає від дослідників вивчення суспільно-політичних і національно-визвольних рухів минулого. Польський суспільний рух змінював свої форми і методи впродовж ХІХ – початку ХХ ст., і став помітним явищем, яке позначилося на виникненні культурних, громадсько-політичних процесах на українських землях, на історичному розвитку регіону. Після ліквідації Польської держави поляки Правобережної України розгорнули послідовну боротьбу проти асиміляційної, русифікаторської політики царської влади. Впродовж всього ХІХ ст. національно-визвольна боротьба, відстоювання власних національних інтересів в усіх галузях життя було змістом польського суспільно-політичного руху, потужним імпульсом у справі захисту національної культури, мови, традицій, релігії.
Вивчення історії суспільних рухів дозволяє простежити процес творення нації і держави, формування свідомості народу, можливості впливу на вибір історичного шляху. Актуальність вибраної теми визначається відсутністю системного наукового дослідження польського суспільно-політичного руху на Правобережній Україні в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. до початку Першої світової війни, необхідністю осмислити, з’ясувати значення польського суспільного руху в історії України означеного періоду, простежити тенденції його розвитку та вплив на громадсько-політичне життя Правобережної України.
Зв’язки українського і польського національно-визвольних рухів, їх взаємовплив допомагають сформувати оптимальну модель співпраці, використати позитивний досвід в досягненні поставленої мети.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок