Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ

НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ

Назва:
НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,73 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОЦУР Галина Георгіївна
УДК 947.084.51(477)+930.1(09)(477)
НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ:
ІСТОРІОГРАФІЯ
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії та культури України Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного інституту ім. Г.С.Сковороди
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
КОЛЕСНИК Віктор Федорович,
завідувач кафедри давньої та нової
історії України Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович,
завідувач кафедри історії для гуманітарних
факультетів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
ТАРАНЕНКО Микола Григорович,
завідувач кафедри філософії та українознавства
Київського міжрегіонального інституту
підвищення кваліфікації вчителів
ім. Б.Грінченка
Провідна установа – Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться “24 ” грудня 2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “15” листопада 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І.Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (45 сторінок, 579 назв). Загальний обсяг дисертації становить 193 стор.
ВСТУП. Актуальність дослідження та його наукова значимість обумовлюються внутрішніми прагматичними потребами самої історичної науки, її постійним прагненням рухатись уперед на основі аналізу і узагальнення уже досягнутого. Особливого значення цей чинник набуває на сучасному етапі розвитку Української держави, коли, з одного боку, зростає інтерес до історичного минулого, а, з іншого, відбувається процес активного оновлення історичних знань. Подолання кризових явищ та ідеологічних нашарувань у розвитку української історичної науки, які успадковані від доби тоталітаризму, неможливе без ґрунтовних історіографічних досліджень, покликаних підсумувати вивчення тих чи інших проблем, визначити недостатньо досліджені питання.
Історіографія нової економічної політики в Україні є складовою вітчизняної історіографії новітнього періоду історії. Без неї не можна простежити найважливіші тенденції та закономірності розвитку української історичної науки та збагатити методи історичного пізнання.
Актуальність обраної для дисертації теми визначається сучасним якісно новим етапом у розвитку вітчизняної історичної науки. Впродовж 1990-х рр. в Україні і на теренах колишнього Радянського Союзу вийшла ціла низка нових, в тому числі і полемічних праць, які руйнують панівні у радянський час стереотипи, суттєво збагачують і значною мірою змінюють наші попередні уявлення про неп. Одним із актуальних завдань історіографії непу в Україні є критичне переосмислення всього масиву найновішої літератури з метою виокремлення концепцій, думок і поглядів, що сприяють нагромадженню історичних знань, їх подальшому розвитку.
Особливий науковий інтерес обумовлюється необхідністю сучасної історіографічної оцінки знань зарубіжних дослідників. Звільнення сучасної вітчизняної історичної науки від політичного і ідеологічного тиску, характерного для радянських часів, привело до визнання відповідних здобутків західних учених у дослідженні непу. Нагальною залишається історіографічна оцінка їх наукового доробку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок