Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,74 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
ЯЦЮК Наталія Олександрівна
 
УДК 159.922.7:[159.923.3:159.955:4]
ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
ПАВЕЛКІВ роман володимирович
Рівненський державний гуманітарний
університет, проректор з навчально-
методичної та ліцензійно-акредитаційної
роботи.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Іванчук Марія георгіївна
Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича,
завідувач науково-методичної
лабораторії моніторингу якості підготовки
фахівців.
кандидат психологічних наук, доцент
Шугай Марія Анатоліївна
Національний університет
„Острозька академія”,
завідувач кафедри психолого-
педагогічних дисциплін.
Захист відбудеться 16 квітня 2008 року, о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий „_15_ ” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Долинська Л.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Моральна проблематика знаходиться в центрі громадських та наукових дискусій останнього часу. Ствердження загальнолюдських цінностей в індивідуальній свідомості – завжди актуальна проблема психолого-педагогічної науки, що відображено і в завданнях сучасної освіти, зафіксованих у її програмних документах: гуманізація, моральне відродження суспільства,становлення особистості – суб”єкта власного життя тощо (Державна національна програма „Освіта (Україна XXI століття)”, Національна доктрина розвитку освіти). Виконання завдань освітньої політики передбачає психологічне дослідження механізмів, які лежать в основі морального розвитку особистості. Зокрема це стосується питань морального становлення молодшого школяра, оскільки саме в цьому віці лежать витоки тих важливих змін, які відбуватимуться в період підлітковості.
Моральність як спосіб життя, як реальне моральне ставлення до іншої людини, як реальні моральні вчинки передбачає розвиненість психологічних механізмів, які б забезпечували здійснення суб”єктом вільного морального вибору та морального самовизначення. Одним з найважливіших механізмів прийняття морального рішення виступає рефлексія. Тому в контексті проблеми морального виховання підростаючого покоління розвиток рефлексії може бути одним із способів її розв”язання.
Рефлексія в сучасній науці розглядається як здатність систем, які саморозвиваються, до інформаційного відображення оточуючого середовища та самих себе, до співвіднесення їх між собою та до вироблення ними відповідних реакцій. При цьому на рівні людської свідомості ця здатність досягає свого найвищого розвитку. Рефлексія у психології досліджується з точки зору її пізнавальних (В.В.Давидов, А.З.Зак, В.К.Зарецький, І.М.Семенов, С.Ю.Степанов), комунікативних (Г.М.Андрєєва, А.А.Бодальов, Л.А.Петровська,), кооперативних (В.А.Лефевр, В.Є.Лєпський, Г.П.Щедровицький), особистісних аспектів (А.В.Візгіна, Н.І.Гуткіна, Д.О.Леонтьєв, В.І.Слободчиков).
Існує низка досліджень, у яких підкреслюється роль рефлексії в процесі саморегуляції моральної поведінки (І.Д.Бех, О.С.Безверхий, М.Й.Боришевський, І.С.Булах, Б.В.Зейгарник, Д.О.Лєонтьєв, Р.В.Павелків, І.В.Сингаївська та інші). Це зумовлює необхідність виділення особливого підвиду особистісної рефлексії – рефлексії моральної, яка, за визначенням І.Д.Беха, передбачає здатність індивіда усвідомлювати свої спонуки, передбачати результати вчинків з урахуванням власної позиції та позиції інших людей, здатність узгоджувати мету з засобами її досягнення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок