Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ ПРИ Ph'-ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА

ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ ПРИ Ph'-ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА

Назва:
ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ ПРИ Ph'-ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,01 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ДУБРОВСЬКА Анна Миколаївна
УДК 616-006:577.2.575
ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ ПРИ Ph'-ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА
03.00.15- генетика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ - 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України
Науковий керівник:
доктор біологічних наук, професор,
член-кор. НАН України
Малюта Станіслав Станіславович,
Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України, м. Київ,
завідувач відділу молекулярної генетики.
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Риндич Алла Володимирівна,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
завідувач відділу молекулярної онкогенетики.
кандидат біологічних наук,
доцент
Дробот Людмила Борисівна,
Інститут біології клітини НАН України, м. Львів,
в.о. завідувача відділу сигнальних механізмів клітини.
Провідна установа:
Інститут агроекології та біотехнології УААН, м. Київ.
Захист відбудеться “27” березня 2003 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.202.01. в Інституті клітинної біології і генетичної інженерії за адресою: м. Київ 03143, вул. ак. Заболотного, 148
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН України за адресою: м. Київ 03143, вул. ак. Заболотного, 148.
Автореферат розіслано “21” лютого 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук В. Д. Науменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Філадельфійська (Ph’) хромосома, описана в 1960 р. Новелом та Хандерфордом [Nowell, 1960], була першим цитогенетичним маркером, асоційованим із певним типом пухлинного захворювання системи крові. Утворення даної хромосоми зумовлено реципрокною транслокацією між 9 і 22 хромосомами t(9;22)(q34;q11).
Ph’-хромосома виявляється приблизно в 95% хворих на хронічний мієлолейкоз (ХМЛ), а також у 25-30% дорослих та 2-10% дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію (ГЛЛ) [Rowley, 1973; Gishizky , 1996; Butturini et al., 1996 ].
На молекулярному рівні реципрокна транслокація t(9;22)(q34;q11) супроводжується утворенням двох гібридних генів - гена bcr/abl на Ph’ хромосомі (представленого на 5'-кінці ділянкою гена bcr, а на 3'-кінці - ділянкою гена abl ) та abl/bcr на хромосомі 9q+ [Gishizky , 1996] . В залежності від центру розривів в межах гена bcr продукт транскрипції гена bcr/abl може мати молекулярну масу 190, 210 або 230 кДа. Білок Bcr/Abl є головним маркером Ph’- лейкемій і володіє тирозинкіназною активністю. До білкових доменів, які суттєво впливають на пухлиногенний потенціал Bcr/Abl, відносять Dbl-гомологічний (DH) та плекстрин-гомологічний (РН) домени, які представлені лише в р210, але не в р190 формі білка Bcr/Abl (498-866 а. з.). Наявність зазначених доменів корелює із характером перебігу захворювання: якщо експресія р190 виявляється лише у хворих на ГЛЛ, то р210 переважно виявляється у хворих на ХМЛ [Gishizky , 1996; Butturini et al., 1996]. Фізіологічна роль DН та PH - доменів полягає у модулюванні внутрішньоклітинного розташування онкобілка Bcr/Abl, опосередковано, шляхом впливу на організацію актинового цитоскелету (DН-домен) [Chuang et al., 1995], або безпосередньо, завдяки зв’язуванню з мембранними фосфоліпідами (PH-домен) [Shaw et al., 1996]. Внутрішньоклітинний розподіл білка Bcr/Abl визначає його взаємодію із певним спектром сигнальних білків і характер клітинної відповіді. Аналіз мутацій в DН та PH доменах та дослідження їхнього впливу на фізіологію клітини буде сприяти більш глибокому розумінню молекулярних механізмів пухлинної прогресії та переходу ХМЛ до бластної кризи. Відкритим також залишається питання про рівень експресії та функціональну активність нормального білка Bcr, який експресується в Ph'- клітинах поряд з онкобілком Bcr/Abl.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ ПРИ Ph'-ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок