Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ УРАЖЕННЯХ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ ТА ГЕМОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМ: ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОМОРФОЗУ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ

СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ УРАЖЕННЯХ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ ТА ГЕМОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМ: ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОМОРФОЗУ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ

Назва:
СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ УРАЖЕННЯХ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ ТА ГЕМОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМ: ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОМОРФОЗУ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,10 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇАКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
ЖУЛКЕВИЧ Ігор Валентинович
УДК: 616.71-007.234-06:616.151.5/.411-003]084
СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
ПРИ УРАЖЕННЯХ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ
ТА ГЕМОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМ:
ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОМОРФОЗУ
І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
14.01.31 — гематологія та трансфузіологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ — 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії
ім. І.Я. Гор--бачевського МОЗ України
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор
СМІЯН Світ-ла-на Іванівна,
Тернопільська державна медична академія
ім. І.Я. Горба-чевського МОЗ України,
завідувач кафедри шпитальної терапії № 2
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор ВИГОВСЬКА Ярослава Iллiвна,
Iнститут патологiї кровi та трансфузiйної медицини АМН України,
головний науковий співробітник
доктор медичних наук, професор Клименко Вiктор Іванович,
Інс-титут клінічної радіології НЦРМ АМН України,
завідувач відділення гемато-логії
доктор медичних наук Сiвкович Свiтлана Олексiївна,
Інститут онкології АМН України,
керівник відді-лен-ня системних пухлинних захворювань
 
Провідна установа: Інститут експериментальної патологiї, онкологiї та радiобiологiї iм. Р.Є. Кавецького НАН України, вiддiл iмуноцитохiмiї
Захист відбудеться 26.05.2003 року о 14 годині на засі-данні спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01 Інституту гематології та тран-с--фу-зіології АМН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гематології та трансфузіології АМН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлин-ського, 12.
Автореферат розісланий 25.04.2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Коміссаренко В.Г.


ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На думку експертів ВООЗ, що обґрунтовано результатами широкомасштабних тривалих епідеміологічних досліджень [A. Kanis A. et al., 2000], остеопороз займає третє міс-це після серцево-су--динних захворювань та цукрового діабету в рейтин-гу основних медико-соціальних проблем сьогодення [L.J. Melton 3rd et al., 1997].
За даними В.В. Поворознюка (1997-1999), в Україні поширення остео-порозу серед населення віком 50-59 років складає 13,0 % у жінок і 3,0 % — у чоловіків, а його частка зростає у старших вікових групах. Світові статис-тичні дані вказують на значне поширення первинного остеопорозу як у за-гальній популяції [J.P. Bonjour et al., 1997], так і в окремих географічних регіонах [K.S. Tsai et al., 1997] та державах незалежно від ступеня їх соціального розвитку [A. Raspe et al., 1998; S.A. Shapses et al., 2000]. Негативний вплив цьо-го захворювання зумовлений великою частотою і важкістю його усклад-нень — переломів хребців [F. Hartl, 2002; J.A. Falch, H.E. Meyer, 1998; D.M. Reid et al., 1998,], шийки стегна, променевої кістки та ін., які призво--дять до страждань [R. Coelho et al., 1999], інвалідизації та погіршення якості життя [X. Badia et al., 2000], часто і передчасної смерті від супутніх порушень серцево-судинної та дихальної систем.
Численними дослідженнями досягнуто успіхів у вирішенні основних наукових проблем, пов’язаних з вивченням факторів ризику [D.A. Davey, 1998; H.P. Kruse, 1998; M. Vrkljan et al., 2001] і уточненням механізмів [R. Ziegler et al., 1996] формування ураження кісткової тканини (КТ) при первинному остеопорозі. В останні роки увага науковців зосереджена на вторинних ураженнях КТ, частка яких в структурі її остеопоротичних змін переважає [Y. Kumeda et al., 1998; D.Vanderschueren et al., 2000].
Зацікавлення до дослідження стану КТ при гематологічній патології зу-мовили досягнуті успіхи в лікуванні основних форм ураження крово-творної системи, що призвело до подовження життя хворих i поставило питання про його якість. Науковими розробками попередніх років визна-чені онтогенетичні й анатомо-фізіологічні зв’язки та виявлені особливості спіль-ного функціо-нування кісткової i кровотворної систем [В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ УРАЖЕННЯХ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ ТА ГЕМОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМ: ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОМОРФОЗУ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок