Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> уДосконалення підготовки цукрових розчинів до процесу кристалізації із застосуванням магнітно-імпульсного оброблення

уДосконалення підготовки цукрових розчинів до процесу кристалізації із застосуванням магнітно-імпульсного оброблення

Назва:
уДосконалення підготовки цукрових розчинів до процесу кристалізації із застосуванням магнітно-імпульсного оброблення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,01 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Основним розчинником при виробництві цукру являється вода, яка назив
ається унікальною рідиною із-за її значення в живій природ


НАЦІОНАЛЬНИЙ університет харчових технологій
ГРЕЧКА Вадим Васильович
УДК 664.126:541.6
уДосконалення підготовки цукрових розчинів
до процесу кристалізації із застосуванням
магнітно-імпульсного оброблення
05.18.05 – Технологія цукристих речовин
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті харчових технологій
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент,
Мірошников Олег Миколайович,
Національний університет харчових технологій,
доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії
 
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Штангеєва Надія Іванівна,
Національний університет харчових технологій,
професор кафедри технології цукристих речовин
кандидат технічних наук, старший науковий спів-
робітник,
Михайлик В’ячеслав Аврамович,
Інститут технічної теплофізики НАН України,
провідний науковий співробітник відділу дискретно-імпульсного введення енергії в дисперсні середовища
Провідна установа: Український НДІ цукрової промисловості Мінагрополітики України, м. Київ
Захист відбудеться “29” жовтня 2003 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 Національного університету харчових технологій за адресою:
01033, Київ - 33, вул. Володимирська, 68, аудиторія А - 311.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий “19” вересня 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.т.н. О.В. Кобилінська
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Завершальним етапом цукрового виробництва є кристалізація. Швидкість кристалізації і вихід товарного цукру залежать від якості вихідних продуктів. Крім загальноприйнятого вапняно-вуглекислотного очищення широкого вжитку в останній час набули електрофізичні методи оброблення цукрових розчинів. Вони дозволяють підвищити вихід готової продукції, значно знизити витрати хімічних реагентів.
Новим і перспективним в цьому плані є магнітно-імпульсне оброблення (МІО), яке має високий ККД, легко піддається регулюванню і автоматизації, забезпечує високу культуру виробництва. Проте застосування його в харчовій промисловості мало вивчене, стосовно використання його в цукровій промисловості – дані практично відсутні.
Актуальним для цукрової промисловості України є підвищення ефективності виробництва кристалічного цукру. Одним із шляхів вирішення цього завдання є використання МІО для підготовки цукрових розчинів до процесу кристалізації. Саме цій важливій проблемі присвячується дисертаційна робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тематики. Дослідження виконувались згідно з держбюджетною тематикою науково-дослідних робіт “Дослідження структури води як основного біологічного середовища гідратації та конформації фруктанів рослинного походження, розробка методів одержання модулів біологічно активних полімерів фруктози та їх дериватів” (державний обліковий номер 0197U001107, наказ Міносвіти України від 13.02.1997 р.) та “Дослідження гідратації, комплексо- та гелеутворення поліцукридів з метою отримання якісних харчових продуктів” (державний обліковий номер 0198U003138, наказ Міносвіти України від 19.03.1998 р.) Проблемною науково-дослідною лабораторією НУХТ. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних робіт в лабораторних і виробничих умовах, аналізі й узагальненні одержаних даних.
Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягає у підвищенні виходу та якості кристалічного цукру шляхом застосування магнітно-імпульсного оброблення (МІО) цукрових розчинів.
Відповідно до поставленої мети досліджень були сформульовані такі завдання:
- вивчення конформацій молекул цукрози та будови їх водних розчинів;
- вивчення зміни властивостей і структури цукрових розчинів в процесі їх згущення;
- дослідження впливу МІО на структуру і властивості цукрових розчинів;
- розроблення технології МІО цукрових сиропів, визначення її оптимальних параметрів;
- підтвердження економічної ефективності запропонованого способу кристалізації цукрози в промислових умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: уДосконалення підготовки цукрових розчинів до процесу кристалізації із застосуванням магнітно-імпульсного оброблення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок