Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону

Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону

Назва:
Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,03 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
НОРД ГАННА ЛЕОНІДІВНА
УДК 331.108
Розвиток системи відтворення
кадрового потенціалу регіону
Спеціальність 08.09.01 - Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
 
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної Академії Наук України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Бандур Семен Іванович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділом регіональних проблем зайнятості та ринку праці.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Куценко Віра Іванівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідуюча відділом дослідження проблем розвитку і розміщення галузей соціальної сфери;
кандидат економічних наук Петрова Тетяна Павлівна, Міністерство праці та соціальної політики України, начальник управління політики зайнятості.
Провідна установа: Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки та соціології праці, м. Одеса.
Захист відбудеться "18" червня 2001 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий "17" травня 2001р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор Л.Г.Чернюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, потребують якісно нового кадрового потенціалу, здатного вивести економіку з кризи і надати їй динамічного розвитку. Це зумовлює необхідність глибокої аргументованої оцінки сучасного стану підготовки кадрів в Україні, прогнозування кадрового забезпечення, розробки теоретико-методологічних засад, методів та шляхів підвищення ефективності розвитку системи відтворення кадрового потенціалу на загальнодержавному й регіональному рівнях управління.
Слід зауважити, що методологічні, методичні та прикладні питання щодо розв'язання проблеми відтворення кадрового потенціалу в умовах ринкових реформ та економічної кризи були й залишаються предметом наукових досліджень. Актуальність цієї проблеми привертає все більше уваги українських та закордонних вчених і практиків. Якщо раніше досліджувалися переважно окремі аспекти нижчих рівнів підготовки та відтворення кадрів, то на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави вчені заглибилися у найскладніші проблеми їх взаємодії та взаємовпливу. Вагомий внесок у розробку визначених питань зробили такі вчені-економісти минулого як Вернадський В.І. , Драгоманов С.І., Терещенко В.А., Туган-Барановський А.М., сучасні українські вчені - Бандур С.І., Білоус О.І., Богиня Д.П., Долішній М.І., Дорогунцов С.І., Заяць Т.А., Злупко С.М., Корсак К.В., Кім М.М., Колот А.М., Куценко В.І., Лібанова Е.М., Лукінов І.І., Онікієнко В.В., Петрова Т.П., Пирожков С.І., Прибиткова І.М., Тітова Н.А., а також зарубіжні вчені Абалкін Л.І., Ален Б., Беккер Г.С., Добринін А.І., Кендрік Дж., Маршалл А., Мінсер Дж., Самуельсон П., Струмілін С.Г., Шульц Т. та інші. Наукова спадщина дає можливість досліджувати механізми відтворення кадрового потенціалу в регіоні і враховувати специфіку напрямів підвищення ефективності підготовки кадрів. Однак за умов здійснення радикальних соціально-економічних перетворень існує необхідність подальшого поглибленого вивчення визначених проблем з урахуванням специфіки перехідного стану формування ринкової економіки, структурної її перебудови та інтенсифікації процесу переходу до інформаційного суспільства.
Важливість та недостатня вивченість сучасних проблем системи відтворення кадрового потенціалу за умов трансформації економіки визначили актуальність дисертаційної роботи, зумовили вибір її теми, мету та задачі дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок