Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. МІХНОВСЬКОГО

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. МІХНОВСЬКОГО

Назва:
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. МІХНОВСЬКОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,93 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СИТНІК Віктор Петрович
УДК 94 (477) “19” Міхновський
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
М. МІХНОВСЬКОГО
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент
Пивовар Сергій Федорович,
завідувач кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
Реєнт Олександр Петрович,
заступник директора з наукової роботи
Інституту історії України НАН України;
кандидат історичних наук
Могильний Леонід Петрович,
асистент кафедри української історії та етнополітики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України
Захист відбудеться “16” ___січня____ 2006 р. о “ 10 ” годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.20 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. ).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “_12_” ____грудня 2005р._______
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук О. Г.Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Її загальний обсяг – 208 с. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (24 с., 359 назв).
Вступ. Актуальність теми. Громадсько-політична діяльність видатного представника української суспільно-політичної думки і національно-визвольної боротьби М. Міхновського донині не знайшла в історичній науці всебічного цілісного висвітлення. М. Міхновський репрезентував самостійницьку течію національно-визвольного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. Як її фундатор та ідеолог він запропонував найбільш радикальне для тогочасної України бачення шляхів і засобів національного відродження, яке намагався послідовно впроваджувати у практику політичної боротьби.
Громадсько-політична діяльність М. Міхновського, спрямована на розробку ідейних і програмних засад самостійницького руху, підняття рівня національної самосвідомості українського народу, розвиток його націотворчої активності, як і практичні організаційні зусилля в політичній та військовій сферах за доби УНР потребують ґрунтовного системного аналізу й концептуального висвітлення.
Актуальність з’ясування цих проблем зумовлюється як завданнями історичної науки, її прагненням дати об’єктивну і по можливості вичерпну оцінку історичним подіям і постатям, так і значенням історичного досвіду минулого для ефективного вирішення актуальних проблем сучасного державотворення, надійного захисту національних інтересів України. Всебічне висвітлення патріотичної позиції М. Міхновського має також важливе виховне значення, сприяє формуванню високорозвиненої національної самосвідомості та активної життєвої позиції у громадян нашої держави.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми "Історія формування і розвитку української держави" історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№ 01БФ046-01).
Об’єктом дисертаційного дослідження є особа М. Міхновського, його громадсько-політична діяльність та ідейно-політична спадщина.
Предметом дослідження є становлення М. Міхновського як політика, основні форми та зміст його громадсько-політичної діяльності, ідейний та практичний внесок у розвиток українського національного руху.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. МІХНОВСЬКОГО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок