Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія

Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія

Назва:
Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,25 KB
Завантажень:
528
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Кривошина Богдан Михайлович
УДК 930.1(477)”1985-2004”:94(477)”1914-1918”
Україна в Першій світовій війні:
вітчизняна історіографія
Спеціальність 07.00.06. – Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі давньої і нової історії Волинського державного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Бортнікова Алла Василівна, Волинський державний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри стародавнього світу і середніх віків
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Гелей Степан Дмитрович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри історії України та політології, заслужений працівник культури України
кандидат історичних наук, доцент Великочий Володимир Степанович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри історіографії і джерелознавства
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист дисертації відбудеться 25 січня 2005 року о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м.Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 337.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м.Львів, вул. М.Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий _24_грудня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук О.М.Сухий
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Перша світова війна – історична подія, яка й досі є предметом жвавих наукових дискусій. В роки радянської влади історія Першої світової війни в Україні висвітлювалася тенденційно, односторонньо, з позицій марксистсько-ленінської методології. Цей глобальний конфлікт перебував у тіні жовтневого перевороту більшовиків та громадянської війни.
Здобуття Україною незалежності, державотворчі процеси значним чином відобразились на процесі дослідження історії Першої світової війни. За нових суспільно-політичних умов, що склалися на рубежі 1980-1990-х рр., наукова думка, відмовившись від застарілих догм, веде активний пошук історичної правди. Актуальність роботи визначається наступними обставинами:
По-перше. Незважаючи на наявність значної кількості робіт, присвячених подіям Першої світової війни в Україні, спеціальних історіографічних досліджень історії цієї події немає. По-друге. Радянська історіографія висвітлювала історію Першої світової війни односторонньо і тенденційно. Сучасний стан розвитку історичної науки дозволяє розглянути означену проблему з наукових, політично не заангажованих позицій. По-третє. У процесі розвитку радянської історичної науки склалися певні негативні тенденції у вивченні проблем Першої світової війни. А саме– відсутність комплексних досліджень регіональних і національних суб’єктів Росії – учасників Першої світової війни, як з точки зору їх військового потенціалу, так і аналізу соціально-політичних процесів, що відбувалися там під час війни. По-четверте. Вивчення подій Першої світової війни дає змогу переосмислити державотворчі процеси цього періоду в Україні, показати наступність боротьби українського народу за незалежність, зробити більш ґрунтовний аналіз передумов національної революції першої чверті ХХст. Стан сучасної розробки проблеми вимагає створення спеціального історіографічного дослідження, в якому було б здійснено аналіз наявних публікацій, про події Першої світової війни в Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження органічно вписується у державні і міжвузівські наукові програми. Вивчення цієї теми передбачене навчальною програмою та робочими навчальними планами історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки з курсу „Історія України”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок