Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МIНIМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ І ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТI

МIНIМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ І ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТI

Назва:
МIНIМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ І ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,33 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Київський нацiональний унiверситет
iменi Tараса Шевченка
ГРИЩУК Наталія Василівна
УДК 517.977
МIНIМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ І
ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
01.05.04 - системний аналiз i
теорiя оптимальних рiшень
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук


Київ - 2004
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Київському нацiональному унiверситетi iменi Tараса Шевченка.
Науковий керiвник:     | доктор фiзико-математичних наук, професор   
Подлипенко Юрiй Костянтинович,    
провiдний науковий спiвробiтник   
кафедри системного аналiзу та прийняття   
рiшень Київського нацiонального    
унiверситету iменi Тараса Шевченка.
Офiцiнi опоненти:     | доктор фiзико-математичних наук, професор    
Капустян Володимир Омелянович,    
завiдувач кафедри математичного моделювання    
економічних систем НТУУ "КПІ",   
   
кандидат фiзико-математичних наук, доцент    
Марценюк Василь Петрович,    
завiдувач кафедри медичної інформатики    
Тернопільської медичної академії.
Провiдна установа:     | Iнститут кiбернетики імені В.М.Глушкова    
НАН України, вiддiл оптимізації керованих процесів.
Захист вiдбудеться 6 жовтня р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.001.35 Київського нацiонального унiверситету iменi Tараса Шевченка (03127, Київ, просп. Глушкова, 2, корпус 6, факультет кiбернетики).
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Київського нацiонального унiверситету iменi Tараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розiсланий | 3 вересня 2004 року   
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради                          | Зінько П.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. При системному аналізі складних процесів, які описуються рівняннями в частинних похідних, актуальною є проблема оптимального відновлення (оцінювання) значень параметрів цих рівнянь, наприклад, значень деяких функціоналів від їх розв’язків (або правих частин рівнянь) за спостереженнями, що є значеннями інших функціоналів від цих же розв’язків. Такі задачі виникають в ситуації, що часто зустрічається на практиці, коли деякі з параметрів рівнянь, їх праві частини, граничні або початкові умови не відомі точно, а лише підпорядковані деяким обмеженням. Особливий інтерес являє собою випадок, коли невідомі параметри рівнянь і спостережень спотворені шумами, статистичні характеристики яких також відомі не повністю.
Для розв’язання подібних проблем у відсутності вірогідних відомостей про розподіл випадкових збурень, ефективним виявився мінімаксний підхід, започаткований в роботах М.М. Красовського, О.Б. Куржанського, О.Г. Наконечного, Н.Ф. Кириченка, Б.М. Пшеничного. Цей підхід дозволяє знаходити оптимальні оцінки, параметрів крайових задач, які розраховані на ``найгірші'' реалізації збурень. Для одержання таких оцінок цими авторами істотньо використовувалась однозначна розв’язність задач, параметри яких оцінювались. При цьому вважалось, що дані цих задач (праві частини рівнянь та граничних умов) - будь-які функції з відповідних функціональних просторів.
Так, у cерії робіт О.Г. Наконечним проблеми оцінюванння параметрів рівнянь з частинними похідними вперше були вкладені в абстрактну схему варіаційних рівнянь в спеціальних гільбертових просторах. Ним були знайдені системи операторних рівнянь, через розв’язки яких визначаються мінімаксні оцінки невідомих параметрів вихідних рівнянь. Одержані результати використовувались потім для конкретних граничних задач.
В роботах О.Г. Наконечного, Ю.К.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: МIНIМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ І ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТI

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок