Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,15 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
УДК 339.9:658.114.5:621
Горчаков Валерій Юрійович
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління
підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості Національної академії наук
України (м. Донецьк).
Науковий керівник - | доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Саломатіна Лілія Миколаївна, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), завідуюча відділом соціально-економічних проблем конверсії.
Офіційні опоненти:
Провідна установа - |
доктор економічних наук, професор Макогон Юрій Володимирович,
Донецький національний університет Міні-стерства освіти
і науки України (м. Донецьк), завідуючий кафедрою “
Міжнародна економіка”;
кандидат економічних наук Осипов Володимир Миколайович,
Одеський державний економічний університет
Міністерства освіти і науки України (м. Одеса),
доцент кафедри “Міжнародні економічні відносини”.
Національний технічний університет “Харківський
політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки
України (м. Харків), кафедра економіки та маркетингу.
Захист відбудеться “22” грудня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “19” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) привела до кардинальних змін у системі транскордонних потоків товарів, послуг, капіталів, формування нових інститутів і механізмів зовнішньоекономічної діяльності. Її результати мають рівневий характер. З одного боку, зовнішньоекономічний сектор протягом останнього десятиріччя дозволив формувати валютні резерви країни, створювати робочі місця в експортоорієнтованих галузях економіки, у спільних з ними виробництвах, наповнювати державний бюджет країни. З іншого боку, масштаби зовнішньої торгівлі, її структура не відповідають національним інтересам у частині високого рівня сировинної складової українського експорту.
За цих умов виникає особлива необхідність у формуванні дієвого механізму активізації ЗЕД великих машинобудівних компаній, який дозволив би значно збільшити експорт продукції з високим рівнем доданої вартості - високотехнологічної продукції. Такі компанії, як правило, вже мають стабільну і налагоджену практику роботи на російському ринку та інших країн СНД. Однак в умовах глобалізації, інтеграції у світовий економічний простір необхідні якісно нові підходи щодо організації ЗЕД великих компаній, які дозволяли би завойовувати та утримувати міцні конкурентні позиції на ринках далекого зарубіжжя.
Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності промислового комплексу є предметом дослідження зарубіжних (Р. Акоффа, І. Ансоффа, С. Брю, Ф. Дефліза, К. Макконелла, П. Самуельсона, М. Портера, Р.Фальмера) і вітчизняних учених-економістів: (О.І. Амоші, С.С. Аптекаря, Б.В. Буркинського, І.П. Булєєва, А.Е. Воронкової, В.М. Гейця, Ю.В. Макогона, В.М. Осіпова, М.Г. Чумаченка). Разом з тим питання розробки організаційно-економічного механізму зовнішньоекономічної діяльності великої компанії є недостатньо дослідженими. Ці обставини визначили вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність і практичну значущість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з напрямами науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темою “Формування економічного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу України”, номер держреєстрації 0101U001124 (2001-2004 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок