Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Назва:
КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІВАНЕНКО Оксана Анатоліївна
УДК 930/85 (44:477) “17” / “18”
КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
ГОНЧАР Борис Михайлович,
завідувач кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
РЕЄНТ Олександр Петрович,
завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ століття, заступник директора Інституту історії України НАН України
кандидат історичних наук, доцент
ЗАХАРЧУК Олег Миколайович,
доцент кафедри історії, політології та соціальних технологій Національного авіаційного університету МОН України
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського
НАН України
Захист відбудеться 14 червня 2004 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 23 квітня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації. Її обсяг – 198 сторінок. Робота складається із вступу, чотирьох розділів (10 підрозділів), висновків, списку джерел та літератури (25 сторінок, 287 позицій).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Розуміння значення інтелектуального впливу Франції для духовного розвитку європейських народів кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. передбачає дослідження основних напрямів і форм французько-української культурної взаємодії, що стала важливим чинником становлення національної культури в умовах наступу російського самодержавства на права українства. Всебічне та об’єктивне вивчення історії науки, освіти, мистецтва Франції і України неможливе без урахування інтелектуальних взаємовідносин між нашими народами. Конкретно-історичний аналіз трансформації духовних надбань одного європейського народу на ґрунті історико-культурних традицій іншого дає можливість глибше осягнути сутність культурного спадку Європи.
Дисертаційна тема недостатньо досліджена як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії. Її актуальність підсилюється обмеженістю публікацій документів з історії культурних зв’язків Франції та України.
Тема роботи перекликається з проблемами сучасного українського суспільства, пов’язаними з усвідомленням світовим співтовариством місця України в минулому і майбутньому Європи.
Мета дисертації – здійснити узагальнююче дослідження взаємозв’язків Франції та України у провідних сферах інтелектуального життя обох народів кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Загальній меті роботи підпорядковані наступні завдання:
з’ясувати стан наукової розробки теми та джерельне забезпечення дослідження;
проаналізувати економічні та політичні фактори, що визначили зростання інтересу до України у французькому суспільстві;
виявити значення міграційних процесів для розвитку французько-українських культурних взаємин;
дати оцінку внеску французьких фахівців у справу розвитку вищої освіти в Україні;
з’ясувати значення зв’язків із науковими осередками Франції для професійного становлення вітчизняних учених;
визначити місце і роль української тематики у громадсько-культурному житті Франції;
виявити основні напрями впливу французької культури на українську художню літературу, театрально-музичне мистецтво.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок