Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у “простій” мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект)

Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у “простій” мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект)

Назва:
Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у “простій” мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,32 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
Кашета Юлія Валеріївна
УДК 811.161.2’04’367
Засоби передачі слов’яноруського синтаксису
у “простій” мові варіанта Мелетія Смотрицького
(риторичний аспект)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор
Муромцев Ігор Вікторович,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Полюга Лев Михайлович,
Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, провідний науковий співробітник;
кандидат філологічних наук
Крехно Тетяна Іванівна,
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут,
декан факультету іноземної філології.
Захист відбудеться 4 жовтня 2007 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.20 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 2-37.
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий 30 cерпня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. Г. Савченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Різноаспектні дослідження з історичного синтаксису є актуальними для сучасної лінгвістичної науки, адже на сьогодні синтаксис – порівняно з лексикою, графікою, фонетикою та морфологією – є найменш „обробленою” ділянкою українського історичного мовознавства. Певним внеском у заповнення цієї прогалини є пропонована дисертація, присвячена вивченню синтаксичних особливостей одного з типів української літературної мови поч. XVII ст. – т. зв. „простої руської” мови, представленої варіантом Мелетія Смотрицького, – у порівнянні зі слов’яноруською мовою як одним із джерел її формування.
У вітчизняній лінгвістиці є чимало спеціальних робіт, присвячених проблемам історії розвитку різних синтаксичних одиниць: синтаксичних функцій прийменників та сполучників (Ф. Ткач, М. Ковальська, О. Блик, Л. Гумецька), синтаксису відмінків і способів вираження членів речення (І. Нелюбова, О. Зарудняк, В. Сич), типів зв’язку у словосполученнях і реченнях (А. Москаленко, О. Мельничук, У. Єдлінська), є також системні монографії з історії українського синтаксису (роботи О. Безпалька, У. Єдлінської, І. Слинька та ін.). Однак синтаксичні риси мови пам’яток, аналізованих у роботах зазначених дослідників, вивчаються переважно в суто лінгвістичному аспекті, поза контекстом загальних риторико-стилістичних настанов, поширених моделей та взірців літературного письма відповідних історичних періодів. Утім, оскільки структури синтаксису здатні виражати не лише певне граматичне значення, але й думку, перспективним бачиться вивчення синтаксичних одиниць як засобів досягнення комунікативної мети тексту, тобто в їх риторичному аспекті.
Актуальність теми дослідження пояснюється, таким чином, її відповідністю нагальним потребам вітчизняного мовознавства, серед яких одне з чільних місць посідає необхідність вивчення історії українського синтаксису, зокрема – через призму риторики та стилістики. Актуальним у роботі є також вивчення історії конфесійного стилю української літературної мови та риторичних особливостей української проповідницької прози поч. XVII ст. – з огляду на брак досліджень з цієї проблематики.
Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Тема дисертації відповідає профілю досліджень, що здійснюються на кафедрі української мови Харківського національного університету імені В.Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у “простій” мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок