Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ МІКРОСИСТЕМИ “РОСЛИНИ” В УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ

ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ МІКРОСИСТЕМИ “РОСЛИНИ” В УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ

Назва:
ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ МІКРОСИСТЕМИ “РОСЛИНИ” В УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,16 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Галайчук Володимир Васильович
УДК 81’371
ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ МІКРОСИСТЕМИ “РОСЛИНИ”
В УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ
10. . – Українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі української мови Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник:
Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри мовної підготовки Львівського інституту внутрішніх справ при НА ВС України
Офіційні опоненти:
Ґрещук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського університету ім. В. Стефаника
Хобзей Наталія Василівна, кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Провідна установа:
Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України, кафедра української мови
Захист відбудеться 15 червня 2004 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.06 для захисту дисертацій у Львівському національному універ-ситеті імені Івана Франка за адресою: 79001 м. Львів, вул. Універ-ситетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Дра-гоманова, 5.
Автореферат розісланий 14 травня 2004 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент В.В. Будний


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Неминучий розвиток лінгвістичної науки та удосконалення адекватного методологічного інструментарію потребує по-ступового розширення її аспектів, і тому на сучасному етапі особливої актуаль-ності набувають дослідження міждисциплінарного характеру. Прикладами є, зокрема, поява таких субдисциплін, як етнолінгвістика та лінгвофольклористи-ка, перед якими вивчення відповідних явищ традиційної народної культури із застосуванням лінгвістичних методів відкрило нові широкі перспективи.
Етнолінгвістика, витоки якої починаються у XIX столітті, набула значного розвитку, хоча й залишається ще неоднорідною, подекуди коливаючись з макси-мальною амплітудою від “етно-” до “лінгвістики”. Прикладами успішних результатів на етапі її становлення на слов’янських теренах є початкові томи словників “Слов’янські старожитності” (Росія) та “Словник народних стереотипів і символів” (Польща), створені висококваліфікованими науковими колективами. Водночас лінгвофольклористика, початки якої також можна простежити з ХІХ століття, не пішла далі публікацій окремих авторів. Зразками лінгвофолькло-ристичних дослід-жень можуть бути праці А. Євгеньєвої, Є. Артьоменко, А. Хроленко, С. Єрмоленко, І. Оссовецького та ін. Учені, з одного боку, розглядають мову фольклору як цілісне явище зі своїми особливостями, з іншого – її певні мікросистеми. Найширшу з них, на наш погляд, становлять назви рослин. Почасти її скрупульозно розглядали І. Оссовецький, А. Хроленко, Н. Молотаєва, Л. Дяченко, І. Клімас.
Питання лексичної семантики ще надовго залишатимуться для лінгвістики одними з основоположних і не вповні з’ясованими. Вивчення мови фолькло-ру необхідне і для розв’язання низки проблем традиційної культури народу, і для осмислення сучасних тенденцій її розвитку. Зокрема, нині маємо чи не унікальну можливість і перейняти найкращі здобутки сучасних європейсько-амери-кансь-ких шкіл у сферах культурної та соціальної антропології, і водночас записати на власних теренах і проаналізувати окрушини реліктових звичаїв та обрядів, утрачених на більшості ареалів їх первісного побутування.
Знати свою мову, свої етнічні особливості – це детермінована історі-єю необхідність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ МІКРОСИСТЕМИ “РОСЛИНИ” В УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок