Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗРОШЕННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗРОШЕННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Назва:
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗРОШЕННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,23 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Українська академія аграрних наук
ІНСТИТУТ ГІДРОТЕХНІКИ І МЕЛІОРАЦІЇ
Михальська Тетяна Олександрівна
УДК 631.674: 631.62
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ
ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗРОШЕННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
06.01.02 - Сільськогосподарські меліорації
(технічні науки)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті гідротехнiки і меліорації Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник
КОВАЛЬЧУК Павло Іванович, Інститут гідротехнiки і
меліорації УААН, провідний науковий співробітник
відділу водозабезпечення зрошення.
Офіційні опоненти: доктор технiчних наук, доцент, Кир‘янов Вiктор
Миколайович, Рiвненський державний технiчний
унiверситет, завiдувач кафедри водогосподарського
будiвництва;
кандидат технiчних наук, Яцик Микола Васильович,
Украiнський науково-дослiдний iнститут водно-
екологiчних проблем, директор.
Провідна установа: Iнститут гiдромеханiки НАН, м.Киiв,вул.Желябова, 8/4.
Захист відбудеться “27” вересня 2000р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.362.01 при Інституті гідротехніки і меліорації УААН за адресою: 03022, м.Київ-22, вул.Васильківська, 37.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гідротехніки і меліорації УААН.
Автореферат розісланий “19” травня 2000р.
Вчений секретар Спецiалiзованої
вченої ради, кандидат техн. наук Т.I.Топольник


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток зрошувальних мелiорацiй в нових економiчних умовах, що характеризуються переходом на ринковi вiдносини, необхiднiстю рацiонального використання водних, земельних
i матерiальних ресурсiв, вимагає впровадження ресурсозберiгаючих режимiв зрошення сiльськогосподарських культур, якi створюють умови для ефективного ведення зрошуваного землеробства.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 липня 1993 р. № 537 "Про розвиток мелiорацiї i покращення екологiчного стану мелiорованих земель в 1994-2000 роках" передбачено "розробити i здiйснити заходи, зв'язанi з введенням водозберiгаючих режимiв зрошення i вдосконалення технологiй поливу сiльськогосподарських культур". Концепцiя водного господарства України (схвалена Постановою Верховноi Ради Украiни вiд 14 сiчня 2000 року № 1390 - XIV) передбачае “головними стратегiчними напрямками мелiорацii земель... застосування прогресивних водозберiгаючих технологiй i режимiв зрошення”.
Таким чином, в зв’язку з необхiднiстю впровадження водозберi-гаючих технологiй, актуальним є комплексне обгрунтування параметрiв ресурсозберiгаючих режимiв зрошення на основi методiв системного iмiтацiйного моделювання, вдосконалення алгоритмiв планування поливiв, оптимiзацiя параметрiв зрошувальних систем (гiдромодуля i зрошувальноi норми) в умовах дефiциту водних i енергетичних ресурсiв..
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацiйна робота викону-валась в межах науково-технiчних програм УААН “Продовольство-95” (тема 3.501.01 “Розробити досконалi системи зрошуваного землеробства на основi використання ЕОМ, що забезпечать розширене вiдтворення грунтiв, одержання бiологiчно чистого, високого врожаю та охорону навколишнього середовища”, 1991-1995 р.р., № держреестрацiї UA01007752P) i програми “Ресурсозберiгаюче водокористування в АПК” (тема 04.01.01 “Розробити водозберiгаючi грунтозахиснi екологiчно безпечнi режими зрошення сiльськогосподарських культур для рiзних грунтово-клiматичних умов зони зрошення”, 1998р., № держреестрацiї 0196И02Г792),.
Мета дослiджень - розробити науковi основи та практичнi методи вибору оптимальних параметрiв i режимiв зрошення, що забезпечують ресурсозберiгаюче, економiчно-доцiльне та екологiчно безпечне ведення зрошуваного землеробства.
Задачi дослідження:
- проаналізувати еколого-економiчний стан зрошуваного землероб-ства, визначити передумови застосування ресурсозберiгаючих технологiй, шляхи iх вдосконалення;
- розробити системну модель оцiнки ефективностi технологiй управлiння поливами на сiвозмiнi;
- обгрунтувати прийняття рiшень на основi комбiнованого принципу управлiння в умовах дефiциту ресурсiв;
- систематизувати та обгрунтувати параметри, розробити алгоритм планування ресурсозберiгаючих режимiв зрошення;
- розробити методики розрахунку i оптимiзацiї параметрів зрошувальних систем (гiдромодуля та зрошувальних норм) при засто-суваннi ресурсозберiгаючих режимiв зрошення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗРОШЕННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок