Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченнка (на матеріалі драматичних творів)

Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченнка (на матеріалі драматичних творів)

Назва:
Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченнка (на матеріалі драматичних творів)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,25 KB
Завантажень:
190
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Київський університет
імені Тараса Шевченка
На правах рукопису
УДК - 883.2 Винниченко
Векуа Оксана Віталіївна
Гуманістична основа
художнього та етичного ідеалу
Володимира Винниченнка
(на матеріалі драматичних творів)
Спеціальність 10.01.01 - українська література
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ - 1998
Дисертація є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії української літератури Київського університету імені Тараса Шевченка.
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК - Дем’янівська Людмила Семенівна,
доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ - Жулинський Микола Григорович,
доктор філологічних наук, дійсний член НАН України, директор Інституту
літератури імені Тараса Шевченка НАН Україїни,
Куценко Леонід Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського педуніверситету імені Володимира Винниченка.
ПРОВІДНА УСТАНОВА - Тернопільський педуніверситет імені Володимира Гнатюка.
Захист відбудеться «26» квітня 1999 р. о 11.00 год. На засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.15 при Київському університеті імені Тараса Шевченка (252017, Київ, б-р Т.Шевченка, 14, Актовий зал).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул.Володимирська, 58).
Автореферат розіслано «25» березня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Грицик Л.В.
Загальна характеристика роботи Намагаючись охопити багатство будь-якої нацiональної культури, будь-якого мистецтва, дослiдник неминуче доходить висновку: мистецтво не є вiддзеркаленням реального життя, а квiнтесенцiєю його духовних пошукiв. Найповнiше це виявляється в епохи переходовi, на межi столiть чи тисячолiть.
Творчiсть Володимира Винниченка — очевидно, одна з найяскравiших iлюстрацiй до попередньої думки. Митець, чиє життя захопило пору зiткнення столiть, мiг бути вiзитною карткою українського словесного мистецтва у будь-якому жанрi: в прозi, драматургiї, публiцистицi. Навiть епiстолярний жанр пiд пером В.Винниченка ставав мистецтвом.
Поколiння, до якого належав В.Винниченко, Iван Франко назвав "молодою Україною", вiрячи у його мiсiю iнтегрувати нацiональну словеснiсть у європейський духовний простiр. Констатуємо як трагедiю той факт, що на пiвстолiття творча спадщина цього незвичайного митця була вилучена iз духовного обiгу українцiв, а його особистiсть трактувалася одноплощинно i переважно негативно.
Окреслюючи параметри запропонованої дисертацiйної теми, вiдзначимо, що за кордоном питання вивчення творчого спадку Володимира Винниченка не було проблемою. Серед найвидатнiших дослiдникiв назвемо Г.Костюка, Л.Онишкевич, М.Мольнара, I.Лисяка-Рудницького, В.Ревуцького. Серед вiтчизняних лiтературознавцiв вiддамо належне П.Федченковi, I.Дзеверiну, М.Жулинському, М.Слабошппицькому, якi спробували в межах можливого прокреслити гранi особистостi письменника. Останнє десятирiччя дало щедрiший ужинок на лiтературознавчiй нивi. Назвемо серед них дослiдження Л.Мороз, О.Гнiдан, Л.Дем'янiвської, В.Панченка. У монографiях Г.Семенюка та М.Кудрявцева, в котрих з позицiй сьогоднення дослiджувалися провiднi проблеми становлення i тенденцiї розвитку української новiтньої лiтератури, драматургiя В.Винниченка аналiзувалася в контекстi неореалiстичної художньої думки.
Думається, на часi аналiз драматургiї Володимира Винниченка на стику наук, де лiтературознавство, етика, естетика творили б призму для заглиблення в сутнiсть людського "Я", котре хвилювало В.Винниченка вiд першого, написаного ним, художнього твору, до останнiх щоденникових сповiдей. Психологiя вчинку, спонукою до якого є пошук самого себе, iстини, правди, краси, в контекстi драматичних реалiй нацiональної iсторiї початку столiття лише сьогоднi може бути осягнена нами як тривожне попередження письменника про трагiчнi наслiдки iдеологiчних конфлiктiв епохи, спроектованi в життя конкретної людини, завершенi конкретною трагедiєю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченнка (на матеріалі драматичних творів)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок