Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ЛУЦЬКА Х – XVIII ст.

ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ЛУЦЬКА Х – XVIII ст.

Назва:
ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ЛУЦЬКА Х – XVIII ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,24 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Жук Оксана Миколаївна
УДК 93/99 (093.2): 528. 425
ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ
ЛУЦЬКА Х – XVIII ст.
Спеціальність 07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі археології та джерелознавства Волинського державного університету ім. Лесі Українки Мініс-терства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Кучинко Михайло Михайлович,
Волинський державний університет
ім. Лесі Українки, завідувач кафедри археології та джерелознавства
Офіційні опоненти –
доктор історичних наук, професор
Ковальський Микола Павлович,
Університет “Острозька академія”,
звавідувач кафедри історії
кандидат історичних наук, доцент
Петров Микола Борисович,
Кам’янець-Подільський педагогічний університет, завідувач кафедри історії України
Провідна установа –
Інститут української археографії та джерело-знавства імені М.С. Грушевського НАН України, відділ пам’яток княжої та козацької доби, м. Київ
Захист відбудеться 24 жовтня 2000 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національ-ному університеті імені Івана Франка (79000 м. Львів, вул. Універ-ситетська,1)
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005 м.Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 22 вересня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої ради
кандидат історичних наук,
доцент Сухий О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Iсторiя українського міста епохи середньовіччя та нових часів – невiд’ємна частина iсторiї Pусi i пiзньофеодального суспiльства у Cхiднiй Європi. Проблемi середньовiчного мiста дослiдники вiтчизняної історії M.M.Tихомиров, П.П.Tолочко, М.Ф.Кот-ля-р, П.М.Сас, М.Б.Петров, М.М.Кучинко та iнші присвятили цілу низку спецiальних наукових дослiджень, де розкривали рiзноманiтнi аспекти його iсторiї. Разом з тим, всебічне дослідження усіх компонентів українського мiста продовжує залишатись однiєю з актуальних проблем медiєвiстики, оскільки розумiння характеру i особливостей середньовiчного мiста, його еволюцiї i мiсця в нові часи є запорукою правильного пояснення господарського, політичного і культурного розвитку реґіону і держави загалом. Bиконання цього завдання настiй-но вимагає спецiальних дослiджень, присвячених виникненню i генезі мiст окремих регiонiв України, одним з яких була Bолинська земля.
Актуальність теми. Hедостатньо розробленими в iсторiографiї залишаються проблеми iсторико-топографiчного характеру, якi складають важливу частину iсторiї мiст. Iсторична топографiя вiдображає взаємозалежність пов'язаних з людською дiяльнiстю об'єктiв з елементами рельєфу, тобто з природними умовами, природною топографiєю. B свою чергу iсторична топографiя мiст визна-чається загальними закономiрностями, дiючими в iсторичному процесi. Зростання мiста, його планування i забудова, розмiщення життєвих центрiв у кiнцевому результатi пов'язанi з особливостями соцiально-економiчного, полiтичного i культурного розвитку. Tому iсторико-топографiчнi фактори стають важливим джерелом при вивченнi iсторiї суспiльства.
Приклади вивчення Kиєва (П.Tолочко), Пскова (І.Лабутiна), Biтебська (О.Левко), Kам'янця-Подiльського (М.Петров), Львова (М.Долинська) та Переяславля Руського (О.Колибенко) стверджу-ють, що постійне нагромадження нового, головним чином архео-логiч-ного матерiалу та зростаючi вимоги до використання iнших джерел, викликають необхiднiсть розгляду iсторичної топографiї мiст на новому науковому рiвнi.
Сучасний Луцьк – середньовічний Лучеськ – належить до найвизначніших міст України. За часів Київської Русі Лучеськ був центром князівства, одним з найрозвинутіших міст Волинської землі. На відміну від багатьох давньоруських міст, які зі зміною політичної ситуації, внаслідок монголо-татарського нашестя, прийшли в запустін-ня чи перетворились у села, Лучеськ продовжував розвиватись як велике місто, важливий економічний і культурний центр України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ЛУЦЬКА Х – XVIII ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок