Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ГУМАНІТАРНИХ ЛІЦЕЇВ НА УРОКАХ РИТОРИКИ

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ГУМАНІТАРНИХ ЛІЦЕЇВ НА УРОКАХ РИТОРИКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ГУМАНІТАРНИХ ЛІЦЕЇВ НА УРОКАХ РИТОРИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,89 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУРІННА Алла Феліксівна
УДК 811.161.1:371.315:808.5
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
УЧНІВ ГУМАНІТАРНИХ ЛІЦЕЇВ НА УРОКАХ РИТОРИКИ
13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана
в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник -
кандидат філологічних наук, доцент
Бєломорець Валентина Павлівна,
інститут ім. гетьмана Петра Сагайдачного при Міжрегіональній академії управління персоналом (м.Запоріжжя), доцент кафедри масових комунікацій, паблик рілейшенз та журналістики.
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор Михайловська Галина Олександрівна, Херсонський державний університет, завідувач кафедри слов’янських мов та методик їх викладання;
кандидат педагогічних наук, доцент Давидюк Людмила Володимирівна, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, доцент кафедри методики викладання російської мови та зарубіжної літератури.
Провідна
установа - Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, кафедра російського мовознавства та комунікативних технологій
Міністер9ства освіти і науки України, м.Луганськ.
Захист відбудеться 20 травня 2005 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Автореферат розісланий 20 квітня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У сучасних умовах відродження національної школи і реформування освіти в Україні в цілому і мовної зокрема домінуючим стає особистісно орієнтований підхід у навчанні, що забезпечує перехід від авторитарної школи до гуманістичної. Такий процес обумовлений змінами в соціально-полі-тичному житті країни і підтверджується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століт-тя) і концептуальними положеннями мовної освіти.
У сучасній педагогічній науці провідними є ті форми і методи освіти, що акцентують увагу на учневі з урахуванням його інтересів, запитів і цінностей як суб'єкта навчального процесу. Концепції мовної та літературної освіти у 12-літній загальноосвітній школі допускають становлення особистості на основі самоосвіти, самовиховання і самореалізації. Учителі-словесники з огляду на профільну дифе-ренціацію літературної мовної освіти повинні віддавати перевагу самостійній пізна-вальній діяльності учнів, розвитку в них творчих здібностей, ініціативності, умінню працювати з інформацією, критично оцінювати її, формувати і відстоювати власну думку, загальнолюдську моральну позицію стосовно життєвих подій і явищ сус-пільно-політичного життя.
Головна мета мовного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовленнєвих умінь і навичок.
Мета вивчення мови в школах з навчанням на мовах національних меншин співзвучна з основною метою національної мовної освіти.
Формування комунікативних умінь і навичок в Україні і Росії – провідна проблема сучасної методики навчання мови. Цій проблемі приділяли значну увагу такі провідні педагоги і лінгвісти 19-го століття, як В.Г.Бєлінський, М.Ф.Бунаков, Ф.І.Буслаєв, В.І.Водовозов, Я.К.Грот, О.А.Потебня, І.І.Срезнєвський, К.Д.Ушинсь-кий, Ф.Ф.Фортунатов, М.Г.Чернишевський та інші, які бачили мету навчання рідній мові у формуванні мовленнєвих умінь.
Великий внесок у методику розвитку мовлення внесли Л.П.Авдоніна, М.Т.Ба-ранов, Б.М.Головін, Л.К.Граудіна, В.А.Добромислов, Г.М.Іваницька, Н.А.Іполітова, В.І.Капінос, І.Я.Лернер, Б.Т.Панов, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ГУМАНІТАРНИХ ЛІЦЕЇВ НА УРОКАХ РИТОРИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок