Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ

Назва:
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
48,99 KB
Завантажень:
549
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАПЕЛЮШНИЙ Валерій Петрович
УДК 930.1 (477)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ
ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.):
ІСТОРІОГРАФІЯ
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор
ШЕВЧУК Василь Петрович,
професор кафедри історії
Національної академії оборони України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КОЦУР Віктор Петрович,
завідувач кафедри історії та культури України,
ректор Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди
доктор історичних наук, професор
ЛИТВИН Сергій Харитонович,
начальник кафедри історії
Національної академії оборони України
доктор історичних наук, професор
СОЛДАТЕНКО Валерій Федорович,
завідувач відділу етноісторичних
Досліджень Інституту політичних і
Етнонаціональних досліджень НАН України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ української історіографії
Захист відбудеться 14 червня 2004 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “_12_” травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена особливостями становлення та розвитку наукових досліджень з історії українського державотворення доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. як в Україні, так і за кордоном, а також метою та дослідницькими завданнями роботи. Вона складається зі вступу, семи розділів, висновків і списку джерел та літератури (105 стор., 1159 позицій). Її загальний обсяг – 511 с.
ВСТУП. Актуальність теми дослідження. В умовах становлення та розвитку незалежної Української держави не вщухає інтерес до нашої національної історії, до уроків та досвіду минулого, що в свою чергу спричинює зростання вимог до історіографічних досліджень та їх ролі і значення в подальшому розвитку історичної науки.
Процес розбудови незалежної Української держави потребує узагальнення всього накопиченого українським народом досвіду, адже колізії сучасного державотворення в Україні багато в чому схожі з проблемами, які постали перед творцями української державності в період визвольних змагань 1917–1921 рр. Актуальність теми дослідження полягає також у тому, що особливості поточного моменту, нестабільність політичного й соціально-економічного розвитку дають змогу порівнювати сучасні тенденції в нашому державному житті з перипетіями державного будівництва 1917–1921 рр., коли у діалектичних суперечностях викристалізовувалася й стверджувалася ідея української державності. Тому драматизм, складність і суперечливість державотворчого процесу 1917–1921 рр. в Україні, слабка розвиненість політичних сил, їхній антагонізм, брак багатьом лідерам світоглядної зрілості і теоретичної озброєності та подібність із сучасним моментом у поступі українства актуалізує досліджувану проблему. Треба враховувати й те, що за радянської доби про об’єктивне висвітлення вказаного періоду вітчизняної історії не могло бути й мови. Однак успішний розвиток історичної науки неможливий без ґрунтовного вивчення і творчого використання величезної наукової спадщини, створеної попередниками. В зв’язку з цим особливого значення і актуальності набуває історіографічний аналіз наукового доробку з проблеми.
Неупереджене, об’єктивне історіографічне дослідження публікацій учасників революційних подій в Україні, західних дослідників, істориків діаспори, а також переосмислення елементів конструктивного досвіду радянської історіографії – все це становить інтелектуальний простір сучасної української історичної науки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок