Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на прикладі Івано-Франківської області)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на прикладі Івано-Франківської області)

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на прикладі Івано-Франківської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,38 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ВАСИЛІВ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ
УДК 351: 338. 48 (477.86)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
(на прикладі Івано-Франківської області)
25.00.01 - теорія та історія державного управління
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управліния Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник - доктор історичних наук, професор
Малик Ярослав Йосипович,
Львівський регіональний інститут
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України,
завідувач кафедри європейської інтеграції та права.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Шаблій Олег Іванович,
Львівський національний
університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри економічної і соціальної географії;
кандидат наук з державного управління
Серант Андрій Йосипович,
Львівський регіональний інститут державного
Управління Національної академії державного
управління при Президентові України,
начальник відділу короткотермінового навчання
Захист дисертації відбудеться 16 травня 2008 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 79491, м. Львів, смт. Брюховичі, вул.. Сухомлинського, 16, ауд. 220.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського регіональ-ного інституту державного управліния Національної академії державного управління при Президентові за адресою: 79491, м. Львів, смт. Брюховичі,
вул. Сухомлинського, 16.
Автореферат розісланий “____” ----------2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А. О. Каляєв
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перспективи розвитку туризму в Україні визначаються дією широкого спектра природних, історико-культурних, соціальних, економічних, політичних чинників, які мають чітко окреслену регіональну специфіку. Крім того, особливість сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що формування високорозвинутої національної індустрії туризму та її інтеграція у світовий ринок туристичних послуг пов’язані з необхідністю вирішення гострих соціально-економічних проблем в період трансформації суспільно-економічних відносин. Тому туризм сьогодні розглядається як національне явище сфери реалізації прав і потреб людини, як сфера технології реалізації потреб і попиту в ринкових умовах, як особливий сектор сучасної національної і регіональної економіки, як невід’ємна складова соціально-економічної політики держави. Такий підхід до туристичної сфери вимагає всебічних та фундаментальних досліджень різноманітних аспектів державного управління її розвитком, особливо на регіональному рівні.
Набутий у роки незалежності досвід здійснення політики в туристично-рекреаційній галузі в Україні переконливо свідчить про неможливість модернізації галузі без належного наукового обґрунтування, прогностичних передбачень, розробки новітніх методологій та теорій. Тому будь-яким практичним крокам щодо реформування туристичної сфери повинні передувати серйозні комплексні наукові дослідження, виконані саме в межах науки державного управління із застосуванням міждисциплінарних підходів. Відсутність таких досліджень стримує розвиток правової та інституційної бази регулювання розвитком рекреаційно-туристичної галузі не дозволяє визначити й реалізувати пріоритетні напрями впливу держави на ситуацію в регіонах.
Вагомий внесок у дослідження проблеми здійснили М.Б.Біржаков, І.В.Валентюк, В.Г.Герасименко, В.А.Квартальнов, М.П.Крачило, В.М.Олуйко, В.С.Сенін, В.В.Тертичка та ін. Проте тема вимагає подальших досліджень.
Актуальність виконаної роботи обумовлюється необхідністю визначення наукових підходів до реформування сучасної системи державного управління туристичною галуззю в країні, розробки на цих засадах її адаптаційної моделі, у якій зроблено акцент на гармонійне співвідношення і взаємодію гілок державної влади та місцевого самоврядування і вдосконалення управлінських механізмів, що адекватно відбивають специфіку туристичної галузі та забезпечують гнучке реагування на зміни в національній економіці, світових глобальних процесах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на прикладі Івано-Франківської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок