Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Назва:
АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,38 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
ШВИДЕНКО Олександр Сергійович
УДК 347.23
АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.
Науковий керівник —
доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник
КУЧЕРЕНКО Ірина Миколаївна,
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
СПАСИБО-ФАТЄЄВА Інна Валентинівна,
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого,
професор кафедри цивільного права;
кандидат юридичних наук, доцент
ДЗЕРА Ірина Олександрівна,
Національний університет “Києво-Могилянська академія”,
доцент кафедри галузевих правових наук.
Провідна установа —
Інститут приватного права і підприємництва, відділ проблем
приватного права, Академія правових наук України, м. Київ.
Захист відбудеться “18” грудня 2006 р. о 14  год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий “17” листопада 2006 року
В. о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради,
доктор юридичних наук Костенко О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Акції, як фінансові інструменти, набувають все більшого впливу на економіку країни, через них відбувається перерозподіл матеріальних ресурсів суспільства, що викликає необхідність ефективного правового регулювання відносин, пов’язаних з цими цінними паперами. На сьогодні в Україні існує система нормативних актів, до яких відноситься Цивільний та Господарський кодекси, Закон „Про цінні папери та фондовий ринок”, Закон „Про Національну депозитарну систему та особливості елект-ронного обігу цінних паперів в Україні”, Закон „Про господарські товариства” та значна кількість підзаконних нормативних актів, прийнятих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок реєстрації випуску акцій, їх обігу, анулювання, а також обліку прав на них.
Існування такої значної кількості законодавчих актів, які фрагментарно регулюють відносини, об’єктом яких є акції, неминуче призводить до їх суперечності один одному, що, в свою чергу, є причиною спірних ситуацій, які виникають на практиці.
Акція, як цінний папір, вирізняється з поміж інших емісійних цінних паперів корпоративним характером права, нею посвідченого, що обумовлює необхідність встановлення щодо акції індивідуалізованого правового режиму, який, з урахуванням зазначених особливостей не може повністю співпадати з правовим режимом інших емісійних цінних паперів. Правове регулювання випуску та обігу акцій, встановлення обмежень права власності на акцію, мають враховувати не тільки права та законні інтереси власника акцій та акціонерного товариства, а й інтереси третіх осіб, правами яких можуть бути обтяжена акція.
Але зазначені особливості акції як цінного паперу не були враховані прийнятим в 2006 році Законом „Про цінні папери та фондовий ринок”, який досить обмежено врегулював відносини, об’єктом яких є акція, визначивши лише поняття та типи акцій, а також порядок їх емісії, хоча на сьогодні як в науці, так і в законодавстві залишаються спірними питання щодо можливості визнання акції цінним папером, виникнення та припинення акції як об’єкта цивільних прав, підстав та порядку передачі права власності на акції, обмеження прав власника акції тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок