Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Назва:
ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,70 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІМЕНІ І.Ф. КУРАСА
ГЕОРГІЗОВА ІВАННА ЛЕОНІДІВНА
УДК 061.2: 396 (477) “1980/2001”
ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ
ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ 2008


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі теорії та історії держави і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Євтух Володимир Борисович,
член-кореспондент НАН України,
Інститут політології, соціології та
управління Національного педагогічного
університету ім. М.П. Драгоманова, директор
Офіційні опоненти: доктор історичних наук
Бевз Тетяна Анатоліївна,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України,
головний науковий співробітник
кандидат політичних наук
Ходаківський Михайло Дмитрович,
Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України,
старший науковий співробітник
Захист відбудеться “_13___” травня________ 2008 р. о _14.00__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 8, кім. 202.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці в Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 8, кім. 218.
Автореферат розісланий «_11___» квітня_______ 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат політичних наук Зеленько Г.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З часу проголошення незалежності України в нашій державі утверджуються демократичні традиції, створюються умови для активної участі жінок в громадсько-політичному житті, формується нове усвідомлення „жіночого питання” як такого. Останнім часом дещо очевидно, що політичний і громадський статус жінки в Україні змінився, але через низку об’єктивних і суб’єктивних чинників жінки лишаються здебільшого відчуженими від політики. Поступове відродження жіночого руху в нашій державі стимулює подальше зростання ролі жінок в політиці, відбувається переосмислення ролі жінки в суспільстві в цілому.
Актуальність даного дослідження визначається потребою дослідити різносторонні аспекти діяльності жіночих організацій в Україні та узагальнити набутий досвід впливу жіночого чинника у суспільно-політичному і соціально-економічному житті. Проблема становища жінок, жіночого руху не є новою, але залишається актуальною як для самих жінок, так і для всього суспільства.
Жіночі організації – складова частина жіночого руху і на етапі становлення державотворення розкриття їх діяльності полягає в тому, що активність неурядових об’єднань сприяє удосконаленню законодавства та правових механізмів, забезпечує поліпшення становища жінок, утверджує гендерну рівність в суспільстві. Для взаємодії держави і громадянського суспільства є важливою участь у політичній діяльності таких суб’єктів громадянського суспільства як політичні партії, громадські організації, суспільно-політичні рухи, які визначають спільні інтереси та забезпечують діалог з державою.
Оскільки специфіка розвитку рухів кожної країни, у тому числі жіночих, визначається соціокультурним середовищем суспільства, характером здійснення соціальних та економічних перетворень, стан жіночого руху також відображає загальний стан суспільного розвитку в нашій країні. Тому з метою докладного, більш повного вивчення процесу становлення і розвитку жіночого руху необхідно зробити багаторівневий зріз, дослідити кожен з його компонентів. У зв’язку з цим виникає потреба багатоаспектного дослідження місця й ролі жіночих організацій в громадсько-політичному житті суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок